Uratehdas

Mikä on Uratehdas?

 

Uratehtaan tavoitteena on pirkan­maalaisten korkeakoulutettujen tai vastaavissa työtehtävissä työskennelleiden työtä etsivien ammattilaisten työnhaku­valmiuksien edis­tä­minen. Toiminnassamme on mukana työttömiä työnhakijoita, jotka ovat taustakoulutukseltaan mm. insinöörejä, diplomi-insinöörejä, ekonomeja, tradenomeja, luonnontieteilijöitä sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia.

Uratehtaalaiset ovat työllistyneet vuonna 2018 esim. seuraavanlaisiin tehtäviin: asiakasneuvoja, Business Controller, data-analyytikko, hankintainsinööri, HR Specialist, johdon assistentti, kirjanpitäjä, markkinointiassistentti, myynti-insinööri, opettaja, projektipäällikkö, projektisihteeri, Quality Specialist, Software Engineer, suunnittelija, taloussuunnittelija, tekninen avustaja, Test Manager, toimitusjohtaja, tuotekehitysinsinööri ja tutkija. Työllistyminen on tapahtunut pääosin koulutusta vastaavaan kokoaikaiseen työhön pääasiassa yksityiselle sektorille.

 

Uratehdas auttaa työnhakijoita matkalla kohti seuraavaa työpaikkaa. Toiminnassamme mukana olevat henkilöt löytävät seuraavan työpaikkansa itse. Uratehdas auttaa löytämään uusia mahdol­li­suuksia oman osaa­misen hyödyn­tämiseen työ­markkinoilla sekä tarjoaa uraohjausta ja -neuvontaa. Järjestämme monipuolisia ja laadukkaita työnhakuun liittyviä koulutuksia sekä pienryhmätoimintaa. Tuemme myös osallistujiamme työttömän työnhakijan määräaikaishaastatteluihin liittyvien työllistymissuunnitelmien tekemisessä.

Uratehdas toimii myös aktiivisesti yritysten ja työn­hakijoiden välillä. Uratehdas luo kohtaamisia alueen rekrytoivien yritysten sekä työnhakijoiden välillä välittämällä (piilo)työpaikkoja, järjestämällä tapahtumia ja yritysesittelyjä, LinkedIn-ryhmissä sekä toimimalla yhteistyössä alueen elinkeinoelämää edustavien tahojen kanssa.  Järjestämme myös vuosittain liikunnallisen Walk for Jobs -rekrytointitapahtuman.

 

Uratehtaan taustalla on Pirkan­maan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry. Uratehtaan toimintaa rahoittavat Pirkanmaan TE-palvelut, Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry, Insinööriliitto IL ry, Tampereen Insinöörit ry, Suomen Ekonomit, Tradenomiliitto TRAL ry, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto LOIMU ry, Myynnin & Markkinoinnin Ammattilaiset MMA, Akavan Erityisalat sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA ry.

Uratehtaan toiminta on alkanut 1.7.2009. Tavoitteena on jatkaa toimintaa kunnes kohderyhmän työttömyys on merkittävästi vähentynyt.

Tilaa uutiskirje

Uutiskirje Uratehtaan yhteistyökumppaneille ja toiminnastamme kiinnostuneille. Uutiskirje ilmestyy noin kuusi kertaa vuodessa.


Uutiskirjearkisto

Ilmoittaudu mukaan

Työnhakija, ilmoittaudu mukaan Uratehtaalle! Haluatko apua ja tehoa työnhakuun? Kaipaatko tietoa miten onnistua työhaastattelussa? Mietitkö miten markkinoida omaa osaamistasi? Haluatko verkostoitua muiden samassa tilanteessa olevien oman alansa ammattilaisten kanssa? Uratehtaan toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Voit itse valita kuinka paljon ja mihin osallistut. Tervetuloa mukaan Uratehtaalle!

Ilmoittaudu mukaan

Yhteistyössä

TEK - Tekniikan akateemiset Insinööriliitto Tampereen Insinöörit ekonomit-ekonomer Tradenomit Loimu Myynnit & Markkinoinnin Ammattilaiset Akavan Erityisalat Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry