RMP, mikä se on ja miksi siitä voisi olla apua sinulle työnhaussa tai uravaihdoksen yhteydessä? Mikä sinua motivoi?

RMP, mikä se on ja miksi siitä voisi olla apua sinulle työnhaussa tai uravaihdoksen yhteydessä? Mikä sinua motivoi?

Uratehtaalla opiskeltiin syksy 2021

RMP, mikä se on ja miksi siitä voisi olla apua sinulle työnhaussa tai uravaihdoksen yhteydessä? Mikä sinua motivoi?

Elämäämme määrittävät 16 perustarvetta eli motiivia.

Kaikilla meillä on nämä 16 perustarvetta, mutta yksilöt asettavat ne erilaiseen tärkeysjärjestykseen. Sitä, millaiseen tärkeysjärjestykseen yksilö asettaa 16 perustarvetta, kutsutaan “Reiss Motivaatioprofiiliksi” (engl. Reiss Motivation Profile®), lyhyesti  RMP. Se kertoo ihmisen persoonallisuuspiirteistä ja ydinarvoista.

Motivaatioprofiilin käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Yksityishenkilöt saavat siitä tukea esimerkiksi oman elämän valintatilanteisiin, urasuunnitteluun, hyvinvoinnin ja tasapainon lisäämiseen, motivoitumiseen ja innostumiseen, kehittämiseen.

Työelämässä, motivaatioprofiilia käytetään mm. esimiestyössä ja johtamisessa, rekrytoinnissa, organisaatiomuutoksissa, työhyvinvoinnin ja työkulttuurin rakentamisessa sekä yksilöllisessä ohjaamisessa ja valmentamisessa – kaikkialla missä halutaan panostaa hyvinvointiin, merkitykselliseen tekemiseen sekä hyviin tuloksiin. Tarpeesta riippuen RMP Motivaatiovalmentaja voi rakentaa niin yksilö-, pari-, tiimi- kuin  organisaatioprofiileja.

Joulukuun aikana tuotamme aktiivisille asiakkaillemme rajallisen määrän RMP profiileja.


Kerro muillekin

Tilaa uutiskirje

Uutiskirje Uratehtaan yhteistyökumppaneille ja toiminnastamme kiinnostuneille. Uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.


Uutiskirjearkisto

Ilmoittaudu mukaan

Työnhakija, ilmoittaudu mukaan Uratehtaalle! Haluatko apua ja tehoa työnhakuun? Kaipaatko tietoa miten onnistua työhaastattelussa? Mietitkö miten markkinoida omaa osaamistasi? Haluatko verkostoitua muiden samassa tilanteessa olevien oman alansa ammattilaisten kanssa? Uratehtaan toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Voit itse valita kuinka paljon ja mihin osallistut. Tervetuloa mukaan Uratehtaalle!

Ilmoittaudu mukaan

Yhteistyössä

Insinööriliitto Tampereen Insinöörit ekonomit-ekonomer Tradenomit Loimu Akavan Erityisalat Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry