banneri harmaa

Palvelut työnhakijoille

Yleistä

Uratehtaalla järjestetään tapahtumia ja koulutuksia, joista voi olla yritysten tai yhteistyökumppaneiden palveluiden, koulutusten tai työpaikkojen esittelyja. Koulutukset ovat pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin ja muut tapahtumat koulutusten jälkeen.  Tapahtumapaikkana on Akavan toimisto osoitteessa Otavalankatu 9A, 33100 Tampere.

Tulevat tapahtumat ilmoittautumisohjeineen löydät Tapahtumat-valikosta.

 

Koulutukset

Koulutuksissa saat monipuolista käytännön tietoa ja vinkkejä työnhakuun liittyvissä asioissa. Kouluttajina toimivat kokeneet ammattikouluttajat.

Työnhaun peruspaketti sisältää koulutukset:

 • Tehokas ja toimiva hakemus
 • CV- ja hakemusklinikka
 • Työnhaun stragiat
 • LinkedIn alkeet -workshop
 • Työhaastattelu
 • Soveltuvuusarvio

Lisäksi järjestetään koulutuksia muun muassa seuraavista aihepiireistä:

 • LinkedIn ja sosiaalinen media työnhaussa
 • Asiantuntijaosaamisen tuotteistaminen
 • Itsensä markkinointi ja työnhaussa erottautuminen

Ajankohtaisen koulutustarjonnan ja yritysesittelyjen ajankohdat sekä ilmoittautumisohjeet ovat myös Tapahtumat-valikossa.

 

Yritysesittelyt

Yritysesittelyissä työnhakija ja Pirkanmaan alueella toimiva yritys kohtaavat toisensa. Yrityksiä yhdistää kaikkia uusien osaajien tarve. Esittelyissä saat

 • Ensikäden tietoa tällä hetkellä avoimista työpaikoista ja piilotyöpaikoista
 • Tietoa yrityksen tulevista rekrytointitarpeista
 • Tapaat kiinnostavan yrityksen rekrytoivan henkilön ja saa tilaisuuden kertoa omasta osaamisestaan henkilökohtaisesti

 

Vertaisryhmät

Oletko kiinnostunut osallistumaan työnhaun vertaisryhmätoimintaan Uratehtaan puitteissa ja hakemaan näin vauhditusta sekä uusia ideoita työnhakuprosessiin?

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, kokoontumiskertoja on 6 kpl ja osallistujien toivotaan sitoutuvan ryhmän toimintaan. Ryhmään otetaan max. 10 henkilöä.

Tavoitteet

 • Vertaisryhmä: aktiivisen työnhaun tuki ja kannustus
 • Oman osaamisen kirkastaminen
 • Oman markkinointimateriaalin (CV) luominen
 • Ratkaisukeskeisyys ja aktiivinen työnhaku

Ohjelmarunko:

 • Tutustuminen, esittäytyminen, tavoitteet ja odotukset
 • Kokemus ja aikaansaannokset
 • Ammatilliset osaamisalueet
 • Henkilökohtainen SWOT-analyysi
 • Toimintasuunnitelma jatkoa varten
 • Seurantatapaaminen

Vertaistyhmätoimintaa jäjestetään myös muista työhakuun liittyvistä aiheista kuten piilotyöpaikkojen etsiminen, johtoryhmätasoisia työtehtäviä etsivät, etävertaisryhmä jne. Voit myös ehdottaa vertaisryhmälle sopivaa aihetta.

 

Yksilöohjaus ja coaching

Uratehdas tarjoaa yksilöohjausta ja coutsausta erilaisiin tilanteisiin ja työnhaun eri vaiheisiin. Voit halutessasi varata ajan Jaana Taskulalta tai Tiina Keskiseltä ja tulla keskustelemaan esimerkiksi silloin, kun

 • Kaipaat käytännön vinkkejä hakukirjeen laadintaan tai personointiin
 • Pohdit uusia uravaihtoehtoja ja kouluttautumista
 • Haluat muodostaa kokonaiskuvan osaamistaustasi hyödyntämis- ja soveltamismahdollisuuksista esimerkiksi täysin uudelle toimialalla
 • Kaipaat tietoa koulutusmahdollisuuksista
 • Kaipaat tukea ja motivointia työnhakuun
 • Kun kaipaat sparrausta oman tilanteen selkeyttämiseksi, voimavarojen kartuttamiseen tai tukea tilanteeseesi

Yksilöohjaus ja coutsaus toteutetaan uratehdaslaisten oman aikataulun ja tarpeen mukaan.

 

Ryhmäcoaching

Uratehdas tarjoaa ryhmäcoutsausta toiminnassa mukana olevien  tarpeiden mukaisesti.

 

 

 

Työnhakija miksi mukaan?

1 Tapahtumatarjonta

Ammattikouluttajien pitämiä laadukkaita ja käytännönläheisiä koulutuksia muutaman kerran viikossa. Erilaisten yritysten yritysesittelyjä, lisäksi muita verkostoitumistapahtumia ja workshoppeja työnhaun tueksi. Kattava tapahtumatarjontamme antaa virtaa ja uusia työkaluja työnhakuprosessiisi!

2 Uraneuvonta

Voit halutessasi koska vain varata tapaamisen Uratehtaan ohjaajien tai coachin kanssa (jaana.taskula at uratehdas.fi tai tiina.keskinen at uratehdas.fi), mikäli haluat keskustella työnhausta, kaipaat kommentteja työnhakupapereillesi, uusia ideoita urasuunniteluun tai neuvoa ongelmatilanteissa.

3 Yrityskontaktit

Uratehtaalla tapaat yritysten rekrytoivia edustajia yritysesittelyissä ja saat tilaisuuden kertoa osaamisestasi. Lisäksi yritykset välittävät kauttamme tietoa avoimista työpaikoista. ”Uratehdas” LinkedIn –ryhmässä työnhakijat ja yritysten edustajat kohtaavat toisensa.

4 Vertaistuki ja verkosto

Tapahtumissa tapaat muita uratehdaslaisia, joita yhdistää työnhaun ajankohtaisuus ja sama koulutus- ja ammatillinen tausta. Voit verkostoitua ja jakaa kokemuksiasi myös vertaisrymissä.

TE logo vaakaIL logo vaaka rgb