banneri harmaa

 

Joulukuun 2012 koulutukset

Tiistai 18.12.2012 klo 9-13

Soveltuvuusarvio

Petri Raivola, psykologian tohtori, MPS Finland Oy

Millaisia ovat soveltuvuusarviot? Miten niitä tehdään ja tulkitaan sekä mikä niissä on tärkeää rekrytoinnin kannalta? Erilaiset testityypit ja niiden käyttö? Koulutukseen osallistujille toimitetaan etukäteen linkit netissä toteutettavaan motivaatiokyselyyn ja yhteen persoonallisuuskyselyyn. Koulutuksessa käydään läpi näiden kyselyjen sisältöä ja tulosten tulkintoja Erkki Esimerkin vastausten pohjalta.

 

Maanantai 17.12. klo 10-12.30

Mitä jos opiskelisin?

TTY, TaY, TAMK, Tampereen Kesäyliopisto, TE-keskus

Osaamisen päivittäminen on erittäin tärkeää erityisesti silloin kun olet työnhakijana. Tule kuulemaan Tampereen oppilaitosten kevään 2013 opinto tarjonnasta. Mukana avoimen puolen opinnoista kertomassa TTY, TAMK, TaY ja Tampereen Kesäyliopisto. Opiskelusta työttömyysetuudella kertoo TE-keskuksen edustaja.

 

Tiistai 11.12.2012 klo 9-13

Työhaastattelu

Jarkko Sipiläinen, KTM, MPS Finland Oy

Miten tulisi käyttäytyä työhaastattelussa ja millaisen hakijan työnantajat haluavat nähdä haastattelussa? Näihin kysymyksiin ei työnhakijan tule osata ainoastaan teoreettisesti vastata, vaan on myös kyettävä käytännössä esiintymään sen mukaisesti! Tilanne vaatii harjoittelua ja sen mukana tulevaa varmuutta. Esiintymisen on vakuutettava työnantaja juuri sinun soveltuvuudestasi tehtävään. Koulutuksen vetää KTM Jarkko Sipiläinen.

 

Tiistai 11.12.2012 klo 13.30-15

Osuuskunta Pirkanmaan Pesti

Tapio Roine

 

Maanantai 10.12.2012 klo 10-12

Proselectum Oy, Laura Suontaus, Jani Kallio

 

Maanantai 3.12.2012 klo 9-12.30

Työnhaun strategiat

Teija Silvola, rekrytointipsykologi, Dexter Oy

Millä eri tavoin ja mistä kanavista voi työpaikan löytää? Tunnetko kaikki työnhaun menetelmät ja osaatko ottaa ne tehokäyttöön? Mikä käytännössä toimii ja mikä ei toimi työnhaussa? Miten haen itselleni oikeanlaisia työpaikkoja mielekkäästi, systemaattisesti ja tuloksellisesti? Koulutuspäivänä tutustumme mm. verkostoihin, piilotyöpaikkoihin, CV-pankkeihin ja muihin työnhaun kanaviin. Koulutuksessa jokainen myös luo oman työnhaun konkreettisen käytännön toimintasuunnitelman: mistä minä lähden liikkeelle, mitä kaikkea teen, miten ja millä aikataululla? Valmennuksessa käymme läpi työllistymisen eri polkuja ja tapoja, jaamme kokemuksia ja kontakteja.


Marraskuun 2012 koulutukset

Keskiviikko 28.11.2012 klo 9-12.30

CV- ja hakemusklinikka

Tarja Vanne, psykologi, Dexter Oy

Klinikassa opitaan räätälöimään työnhaun asiakirjoihin persoonallista erottavuutta ja vakuuttavuutta. Lisäksi klinikalla analysoidaan osallistujien ansioluettelot ja hakemukset sekä etsitään niihin parannusehdotuksia ja uusia oivalluksia. Mukaan tarvitaan CV-klinikalle paperinen versio CV:stä ja hakemuksesta. Voit tuoda myös oman kannettavan tietokoneen, jolla voit tehdä korjauksia omaan ansioluetteloosi ja hakemukseen kouluttajan opastuksella. Ennakkovaatimuksena Tehokas ja toimiva hakemus –koulutus.

 

Tiistai 27.11.2012 klo 9-12.30

Tehokas ja toimiva hakemus

Mari Kuusjärvi, PIOTTY ry

Koulutuksessa keskitytään kohdennettujen ja tehokkaiden työhakemusten laatimiseen. Koulutus tarjoaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä laitan hakemukseen, mitä CV:hen? Millaisia asioita toimiva hakemus sisältää ja millainen se on ulkoasultaan? Mitä tarkoittaa aktiivinen kieli työnhaun tekstissä? Kuinka työpaikkailmoituksia tulisi analysoida? Kuinka laatia tehokas markkinointikirje?

 

Maanantai 26.11.2012 klo 9-13

Uutta kipinää työnhakuun

Johanna Moisander, kouluttaja-valmentaja, Spring House Oy

Tämä uusi koulutus on sinulle, joka olet ollut jo pidempään työnhakijana. Onko motivaatiosi kenties hiipumassa? Kaipaatko uutta intoa ja energiaa? Puuttuuko sinulta keinoja paikoilleen juuttuneen työnhaun virkistämiseksi? Kuinka parantaa työmarkkina-arvoa? Omat toiveet vs. työmarkkinarealismi?  Johanna Moisander on uusi kouluttaja koulutuksissamme ja sai huippu palautteet viime viikon koulutuksestaan mm. seuraavin kommentein: ”Energinen, rento, todella innostava, vauhdikas!”.

 

Tiistai 20.11.2012 klo 13-16

Sosiaalinen media työnhaussa

Tom Laine, Innozed Oy

Tule kuulemaan miten voit hyödyntää sosiaalista mediaa työnhaussa ja asiantuntijuuden korostamisessa. Koulutus kattaa suuren määrän sosiaalisen median työkaluja, toimintatapoja ja verkostoitumisen oppeja, ja antaa laajan kuvan mitä kaikkea voit sosiaalisessa mediassa tehdä edistääksesi työnsaantimahdollisuuksiasi. Koulutus koostuu kahdesta osasta: Toimintavat/työkalut ja LinkdedIn workshop. Tom Laine on sosiaalisen median asiantuntija ja Suomen verkostoitunein henkilö LinkedInissä. Hän toimii sosiaalisen median parissa pääasiassa kouluttajan ja konsultin rooleissa, ja auttaa ihmisiä ja organisaatioita ymmärtämään Some-rekrytoinnin ja -työnhaun hyötyjä ja toimintatapoja.

 

Torstai 15.11. klo 9-15

Urasuunnittelun työpaja

Seija Utriainen, urahallinta-asiantuntija, Uusi Insinööriliitto UIL ry

Millainen on unelmatyöpaikkani? Onko osaamiseni ollut hyötykäytössä, entä parhaat ominaisuuteni ja lahjakkuuteni? Mitä haluan vielä oppia ja itsessäni kehittää? Mihin kiinnostukseni kohdistuu ja mistä motivoidun? Koulutus toteutetaan 10-12 henkilön pienryhmässä lukuisten harjoitusten ja keskustelujen keinoin. Tauko lounaalla käyntiä varten klo 12.15-13.00. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti insinööreille tai diplomi-insinööreille, jotka ovat osallistuneet Oman osaamisen tunnistaminen ja/tai Muutoksen vaiheet -kursseille.

 

Tiistai 13.11. klo 9-13

Oman osaamisen markkinointi ja erottautuminen

Johanna Moisander, kouluttaja-valmentaja, Spring House Oy

Vuorovaikutustaidot ja oman osaamisen esille tuomisen merkitys korostuvat työmarkkinoilla ja nykyaikaisessa työnhaussa. Koulutuksen teemoja: Myönteisen ensivaikutelman luominen, sanattoman viestinnän merkitys ja eri työnhakutilanteet (puhelinkäyttäytyminen, tapaaminen, haastattelu). Entä kuinka soveltaa oman osaamisen markkinoinnin taitoja kirjallisessa ilmaisussa, sähköpostietiketissä ja verkossa tapahtuvassa oman itsensä brändäyksessä? Oman osaamisen markkinointia on mahdollista harjoitella ja valmennuksen jälkeen jokainen osaa markkinoida omaa osaamistaan työnhakuprosessin eri vaiheissa.

 

Torstai 8.11. klo 9-12

Työnhaun työpaja

Mari Kuusjärvi, PIOTTY ry

Ryhmä on tarkoitettu sinulle, joka haluat henkilökohtaista palautetta työnhaun asiakirjoista ja olet halukas keskustelemaan aiheista: Asiakirjojen sudenkuopat? Osaamisen markkinointi? Hakemuksen kohdentaminen? Ennakkotehtävänä osallistujat lähettävät oman CV:n ja hakemuksen ryhmän vetäjälle sähköpostitse (mari.kuusjarvi(at)pirkanmaanotty.fi) maanantaihin 5.11. mennessä. Saat henkilökohtaisen palautteen työnhaun asiakirjoistasi. Voit tuoda kannettavan tietokoneen mukanasi. Tavoitteena on viilata asiakirjat iskukuntoon. Ryhmään otetaan mukaan 10 henkilöä. Etusijalla ovat Tehokas ja toimiva hakemus –koulutuksen käyneet.


Tiistai 6.11. klo 9-12

Työsopimuksen sisältö ja palkkatutkimusten tulokset

Asiamies Tapio Soltin, Uusi Insinööriliitto UIL ry

Mikä on työsopimuksen sisältö? Mitkä ovat työsopimuksen solmimisen sudenkuopat? Määräaikaisuuden perusteet? Koeaika? Palkan muodot? Matka-ajan korvaaminen? Ylityökorvaukset? Salassapitosopimus?  Kilpailukieltosopimus? Sairausajan palkka? Työsuhteen ehtojen muuttaminen? Työehtosopimukset?

Uusi Insinööriliitto ja Tekniikan Akateemiset toteuttavat vuosittain palkkatutkimukset. Palkkatutkimusten tulokset ovat hyvä pohja palkkatoiveen määrittelyssä uuteen työpaikkaan hakeuduttaessa.

Kouluttajana toimii insinööri Tapio Soltin, joka toimii yksityisen sektorin asiamiehenä Uuden Insinööriliiton työsuhdeyksikössä vastuualueenaan suunnitteluala ja metsäteollisuus.

 

Lokakuun 2012 koulutukset

Tiistai 2.10.2012 klo 9.00-12.30

CV- ja hakemusklinikka

Milla Keränen, Cimson Koulutuspalvelut Oy

 

Miten teen CV:n? Mikä on CV:n ja hakemuksen työnjako? Mitä hakemukseen kannattaa kirjoittaa, jotta se olisi kohdennettu ja tehokas?

CV- ja hakemusklinikassa käydään läpi hakuasiakirjoissa vaadittavat perustekijät sekä lisäksi opitaan räätälöimään niihin persoonallista erottavuutta ja vakuuttavuutta. Lisäksi klinikalla analysoidaan osallistujien ansioluettelot ja mahdolliset hakemukset sekä etsitään niihin parannusehdotuksia ja uusia oivalluksia.

Tilaisuus on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät aikaisemmin ole CV-klinikalla käyneet. Otathan mukaan CV-klinikalle paperisen version tämän hetkisestä CV:stäsi.

Suosittelemme ottamaan mukaan myös oman kannettavan tietokoneen, jolla voit tehdä korjauksia omaan ansioluetteloosi ja hakemukseen kouluttajan opastuksella.

 

Torstai 4.10.2012 klo 9.00-12.30

Muutoksen vaiheet

Minna Marsh

Työelämän ja muun elämän muutokset ovat usein nopeita ja vaativia, ja niiden käsittely voi olla haasteellista. Muutoksen vaiheet – koulutus auttaa tunnistamaan muutosprosessin eri vaiheita, ja työkalujen löytäminen tuo pitkäjänteisyyttä haasteiden kohtaamiseen niin työnhaussa kuin myös työpaikalla. Muutosprosessia avataan tarinan ja teorian keinoin, harjoituksia unohtamatta.

Muutoksen hallinta on tärkeä henkinen työkalu. Muutoshaasteita syntyy esim. työttömäksi joutuessa tai saatuaan uuden työpaikan. Mentaalivalmentaja Minna Marsh on perehtynyt ihmisen tunne-elämää koskeviin kysymyksiin 20 vuoden ajan. Minnan käytännössä toimiviksi osoittautuneet, kiitosta saaneet ihmisläheiset metodit pohjautuvat mm. kognitiiviseen psykologiaan, aivotutkimuksiin, neuropsykologiaan ja terveen järjen käyttöön.

 

Tiistai 9.10.2012 klo 10.30-14.00

Työnhaun strategiat

Teija Silvola, Dexter Oy

Millä eri tavoin ja mistä kanavista voi työpaikan löytää? Tunnetko kaikki työnhaun menetelmät ja osaatko ottaa ne tehokäyttöön? Mikä käytännössä toimii ja mikä ei toimi työnhaussa? Miten haen itselleni oikeanlaisia työpaikkoja mielekkäästi, systemaattisesti ja tuloksellisesti?

Koulutuspäivänä tutustumme mm. verkostoihin, piilotyöpaikkoihin, CV-pankkeihin ja muihin työnhaun kanaviin. Koulutuksessa jokainen myös luo oman työnhaun konkreettisen käytännön toimintasuunnitelman: mistä minä lähden liikkeelle, mitä kaikkea teen, miten ja millä aikataululla? Valmennuksessa käymme läpi työllistymisen eri polkuja ja tapoja, jaamme kokemuksia ja kontakteja. Kouluttajana toimii rekrytointipsykologi ja uravalmentaja Teija Silvola Dexter Oy:stä.


Tiistai 16.10.2012 klo 9.00-13.00

Työhaastattelu

Petri Raivola, MPS Finland Oy

Miten tulisi käyttäytyä työhaastattelussa ja millaisen hakijan työnantajat haluavat nähdä haastattelussa? Näihin kysymyksiin ei työnhakijan tule osata ainoastaan teoreettisesti vastata, vaan on myös kyettävä käytännössä esiintymään sen mukaisesti! Tilanne vaatii harjoittelua ja sen mukana tulevaa varmuutta. Esiintymisen on vakuutettava työnantaja juuri sinun soveltuvuudestasi tehtävään. Työnhaun asiakirjat avasivat oven haastatteluun ja nyt sinun on selviydyttävä vielä tästä viimeisestä vaiheesta ennen työllistymistä.

Työhaastattelukoulutuksen pitää psykologian tohtori Petri Raivola, joka toimii MPS Finland Oy:ssä osaamisjohtajana ja seniorikonsulttina Tampereen toimistossa. Hän on ollut Ylen aamutv:ssä haastateltavana aiheena Työnhaun sudenkuopat http://areena.yle.fi/tv/1414999/

 

Tiistai 23.10.2012 klo 9.00-13.00

Soveltuvuusarviokoulutus

Petri Raivola, MPS Finland Oy

Millaisia ovat soveltuvuusarviot? Miten niitä tehdään ja tulkitaan sekä mikä niissä on tärkeää rekrytoinnin kannalta? Erilaiset testityypit ja niiden käyttö?

Koulutukseen osallistujille toimitetaan etukäteen linkit netissä toteutettavaan motivaatiokyselyyn ja yhteen persoonallisuuskyselyyn. Koulutuksessa käydään läpi näiden kyselyjen sisältöä ja tulosten tulkintoja Erkki Esimerkin vastausten pohjalta.

Tavoitteena on työnhaun tukeminen lisäämällä tietoa ja kokemusta henkilöarvioinneista. Samalla kannustetaan itsetuntemuksen lisäämiseen pohjaksi työnhaulle.

Soveltuvuusarviokoulutuksen pitää psykologian tohtori Petri Raivola, joka toimii MPS Finland Oy:ssä osaamisjohtajana ja seniorikonsulttina Tampereen toimistossa. Hänellä on myös matriisijohtovastuu MPS:n soveltuvuusarvioinneista.

 

Syyskuun 2012 koulutukset

Tiistai 25.9.2012 klo 9.00-12.30

Tehokas ja toimiva hakemus/avoin hakemus

Milla Keränen, Cimson Koulutuspalvelut Oy

Toimivan hakemuksen on erottauduttava massasta ja tuettava hyvin CV:tä, jotta tie haastatteluun aukeaisi.

Asiantuntijakouluttaja Milla Keräsen johdolla pureudutaan kohdennettujen ja tehokkaiden työhakemusten laatimiseen. Koulutus tarjoaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia asioita toimiva hakemus sisältää ja millainen se on ulkoasultaan? Mitä tarkoittaa aktiivinen kieli työnhaun tekstissä? Kuinka työpaikkailmoituksia tulisi analysoida? Ja mitä eroa on avoimella hakemuksella ja markkinointikirjeellä?

Koulutuspäivä tarjoaa tehokasta apua hakemusten kirjoittamiseen ja niiden huipputerään viilauksessa.

 

Torstai 20.9.2012 klo 10.00-14.00

Oman osaamisen tunnistaminen

Riikka Moisio, Psycon Oy

Koulutuspäivä tarjoaa korvaamatonta apua oman osaamisen tunnistamiseen. Sinun tulee nähdä vähintäänkin kirkkaasti osaamisesi ydinalueet ja reunat sekä hallita niiden esilletuomisen keinot. Tällöin voit muokata hakemukset ja CV:n myyviksi ja erottuviksi sekä valmistautua menestyksellisesti haastattelutilanteeseen. Osaamisen tunnistamista ja sen markkinointia ei voi liiaksi korostaa.

Kouluttaja Riikka Moisio on psykologi, jolla on vahva kokemus soveltuvan osaamisen arvioinneista. Tule mukaan hyötymään siitä osaamisen tunnistamisen kokemuksesta ja näkemyksestä, minkä Moisio voi sinulle tarjota!

Keskiviikko 12.9.2012 klo 10.00-13.30

CV- ja hakemusklinikka

Tarja Vanne, Dexter Oy

Miten teen CV:n? Mikä on CV:n ja hakemuksen työnjako? Mitä hakemukseen kannattaa kirjoittaa, jotta se olisi kohdennettu ja tehokas?

CV- ja hakemusklinikassa käydään läpi hakuasiakirjoissa vaadittavat perustekijät sekä lisäksi opitaan räätälöimään niihin persoonallista erottavuutta ja vakuuttavuutta. Lisäksi klinikalla analysoidaan osallistujien ansioluettelot ja mahdolliset hakemukset sekä etsitään niihin parannusehdotuksia ja uusia oivalluksia.

Tilaisuus on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät aikaisemmin ole CV-klinikalla käyneet. Otathan mukaan CV-klinikalle paperisen version tämän hetkisestä CV:stäsi.

 

Tiistai 11.9.2012 klo 9.00-12.00

Työhaasttelu

Petri Raivola, MPS Finland Oy

Miten tulisi käyttäytyä työhaastattelussa ja millaisen hakijan työnantajat haluavat nähdä haastattelussa? Näihin kysymyksiin ei työnhakijan tule osata ainoastaan teoreettisesti vastata, vaan on myös kyettävä käytännössä esiintymään sen mukaisesti! Tilanne vaatii harjoittelua ja sen mukana tulevaa varmuutta. Esiintymisen on vakuutettava työnantaja juuri sinun soveltuvuudestasi tehtävään. Työnhaun asiakirjat avasivat oven haastatteluun ja nyt sinun on selviydyttävä vielä tästä viimeisestä vaiheesta ennen työllistymistä.

Työhaastattelukoulutuksen pitää psykologian tohtori Petri Raivola, joka toimii MPS Finland Oy:ssä osaamisjohtajana ja seniorikonsulttina Tampereen toimistossa. Hän on ollut Ylen aamutv:ssä haastateltavana aiheena Työnhaun sudenkuopat http://areena.yle.fi/tv/1414999/

Tiistai 4.9.2012 klo 11.00-14.30

Työnhaun strategiat

Teija Silvola, Dexter Oy

Millä eri tavoin ja mistä kanavista voi työpaikan löytää? Tunnetko kaikki työnhaun menetelmät ja osaatko ottaa ne tehokäyttöön? Mikä käytännössä toimii ja mikä ei toimi työnhaussa? Miten haen itselleni oikeanlaisia työpaikkoja mielekkäästi, systemaattisesti ja tuloksellisesti?

Koulutuspäivänä tutustumme mm. verkostoihin, piilotyöpaikkoihin, CV-pankkeihin ja muihin työnhaun kanaviin. Koulutuksessa jokainen myös luo oman työnhaun konkreettisen käytännön toimintasuunnitelman: mistä minä lähden liikkeelle, mitä kaikkea teen, miten ja millä aikataululla? Valmennuksessa käymme läpi työllistymisen eri polkuja ja tapoja, jaamme kokemuksia ja kontakteja. Kouluttajana toimii rekrytointipsykologi ja uravalmentaja Teija Silvola Dexter Oy:stä.

 

Elokuun 2012 koulutukset

Tiistai 28.8. klo 10.00-13.30

CV-klinikka

Teija Silvola, Dexter Oy

Osaatko tiivistää ammatillisen osaamisesi, työhistoriasi sekä tarpeelliset koulutustietosi tiiviiksi mutta myös kiinnostusta herättäväksi ja myyväksi paketiksi? Entä nouseeko CV:stäsi pikasilmäyksellä esille vahvuutesi, erityisosaamisesi ja ainutlaatuisuutesi?

CV-klinikassa käydään läpi hakuasiakirjoissa vaadittavat perustekijät sekä lisäksi opitaan räätälöimään niihin persoonallista erottavuutta ja vakuuttavuutta. Lisäksi klinikalla analysoidaan osallistujien ansioluettelot sekä etsitään niihin parannusehdotuksia ja uusia oivalluksia.

Tilaisuus on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät aikaisemmin ole CV-klinikalla käyneet. Otathan mukaan CV-klinikalle paperisen version tämän hetkisestä CV:stäsi.

Torstai 23.8. klo 10.00-13.30

Tehokas ja toimiva hakemus/ avoin hakemus

Milla Keränen, Cimson Koulutuspalvelut Oy

Toimivan hakemuksen on erottauduttava massasta ja tuettava hyvin CV:tä, jotta tie haastatteluun aukeaisi.

Asiantuntijakouluttaja Milla Keräsen johdolla pureudutaan kohdennettujen ja tehokkaiden työhakemusten laatimiseen. Koulutus tarjoaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia asioita toimiva hakemus sisältää ja millainen se on ulkoasultaan? Mitä tarkoittaa aktiivinen kieli työnhaun tekstissä? Kuinka työpaikkailmoituksia tulisi analysoida? Ja mitä eroa on avoimella hakemuksella ja markkinointikirjeellä?

Koulutuspäivä tarjoaa tehokasta apua hakemusten kirjoittamiseen ja niiden huipputerään viilauksessa.

 

 

TE logo vaakaIL logo vaaka rgb