banneri harmaa

 

TAMMIKUU 2012

Tiistai 31.1. Klo 10.00 alkaen

Rekrytointitapahtuma, John Deere Forestry Oy

Haussa on automaatioasiantuntijan paikka Tampereella. Taustana vaaditaan tekninen tutkinto (DI tai AMK), työkokemusta tuotekehitysorganisaatiossa. Työnkuvassa HW- sidonnaiset asiantuntijatehtävät sekä uustuotekehityksessä ja laadunparannusprojekteissa. Elektroniikan ja antureiden tuntemus.

Tilaisuus on ”speedrekry” tyyppinen. Eli hakijoiden määrästä riippuen yhdellä hakijalla on noin 5 -10 min aikaa tehdä ensivaikutelma ja kertoa osaamisestaan ja soveltuvuudestaan ko. tehtävään. Tämän jälkeen työnantajaosapuoli päättää jatkoneuvotteluista.

HELMIKUU 2012

Viikko 8

Perjantai 24.2. klo 10.00 alkaen

Rekrytointitapahtuma, InSolution Oy

Rekrytointitapahtumassa InSolution Oy etsii

a) Käyttöönottoinsinööriä

jolla on vähintään 5 vuoden kokemus vaativan koneautomaation ja/tai prosessiautomaation asennus / käyttöönottotehtävistä. Olet koulutukseltasi automaatio- tai sähkötekniikan insinööri tai teknikko. Kykenet tarvittaessa suorittamaan sähkökytkentöjä tai toimimaan niiden valvojana. Sinulla on hyvä ymmärrys logiikkaohjatuista järjestelmistä, niiden diagnostiikasta ja ohjelmoinnista. Hallitset moottorikäytöt, kenttäväylät ja sinulla hyvät valmiudet käyttää PC pohjaisia sovellusohjelmistoja sekä tunnet digitaalitekniikkaa. Vahvuutesi on kuitenkin vahva ymmärrys kone- ja laiteohjauksista.

Tehtävänäsi käyttöönottoinsinöörinä on vastata laajojen ja vaativien järjestelmätoimitusten käyttöönotoista kokonaisuutena toimien osana projektitiimiä. Sinulla on kansainvälistä työkokemusta ja tulet toimeen eri kulttuureissa. Edellytämme vähintään sujuvaa englannin kielen puhe- ja kirjoitustaitoa. Muu kielitaito lasketaan eduksi. Työ edellyttää matkustusvalmiutta sekä kommunikointitaitoja.

b) Automaatioinsinööriä

Automaatioinsinöörin toimessa suunnittelet ja toteutat asiakaskohtaisia kone- ja laiteohjausjärjestelmiä sekä niiden ohjelmistoja. Tehtävän menestyksekäs suoritus edellyttää vähintään 3 vuoden kokemusta logiikkaohjattujen järjestelmien suunnittelusta ja käyttöönotoista. Koulutukseltasi olet mieluiten automaatiotekniikan DI tai insinööri. Sinulla on vahva ymmärrys ja olet luontaisesti kiinnostunut koneiden ja fysikaalisten prosessien toiminnasta. Hallitset suvereenisti yhden tai useamman automaatiojärjestelmän ja/tai logiikkajärjestelmän käytön sekä PC pohjaisten sovellusten ohjelmoinnin. Toimialakohtainen osaaminen energian tuotannosta, prosessiautomaatiosta tai koneautomaatiosta lasketaan eduksi.

Kansainväliset työtehtävät kiinnostavat sinua ja sinulla on valmius toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Työskentelet maalihakuisesti yksin tai osana tiimiä. Englannin kielen sujuva puhe- ja kirjoitustaito on ehdoton vaatimus. Muu kielitaito lasketaan eduksi. Sinulla on matkustusvalmius.

Ota tilaisuuteen CV ja hakemus mukaan ja valmistaudu esittäytymään InSolution Oy:n edustajille. Sinulla on noin 5-10 minuuttia aikaa tehdä hyvä ensivaikutelma ja kertoa tiiviissä muodossa tehtävän kannalta oleellisen ydinosaamisesi.

Viikko 7

Torstai 16.2. klo 10.00 – 13.00

Työhaastatteluharjoitus. Marko Hilden (PIOTTY)

Miten tulisi käyttäytyä työhaastattelussa ja millaisen hakijan työnantajat haluavat nähdä haastattelussa? Näihin kysymyksiin ei työnhakijan tule osata ainoastaan teoreettisesti vastata, vaan on myös kyettävä käytännössä esiintymään sen mukaisesti! Tilanne vaatii harjoittelua ja sen mukana tulevaa varmuutta. Esiintymisen on vakuutettava työnantaja juuri sinun soveltuvuudestasi tehtävään. Työnhaun asiakirjat avasivat oven haastatteluun ja nyt sinun on selviydyttävä vielä tästä viimeisestä vaiheesta ennen työllistymistä.

Kurssi jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleisessä osassa käydään aluksi läpi haastattelutilanteen perusteet ja keskustellaan yhdessä kokemuksistamme työhaastattelutilanteissa. Erityisessä osassa harjoitellaan parityönä konkreettista työhaastattelua. Ota harjoitukseen mukaan vähintään yksi työpaikkailmoitus paperiversiona! Oleellista on, että ilmoitus on sinun omalta alaltasi ja ennen kaikkea sellainen, johon voisit kuvitella hakevasi. Ilmoitus voi olla vanha tai vielä haussa oleva. Myös CV paperiversiona on hyvä ottaa mukaan.

Viikko 6

Torstai 9.2. klo 10.00 – 13.00

Tuloksellisen työnhaun työpaja, Teija Silvola ja Tarja Vanne (Dexter Oy)

Työpaja on käytännöllinen ja mutkaton tapa saada intoa, ideoita ja suuntaa omaan työnhakuun. Pienryhmissä - asiantuntijavalmentajien ohjauksella - ideoimme ja etsimme kunkin työnhakutilanteeseen sopivia askelmerkkejä ja toimintamalleja.

Työpajassa osallistujat oppivat toisiltaan ja asiantuntijoilta tuloksellisen työnhaun parhaita käytäntöjä ja pääsevät muodostamaan verkostoja. Psyykkisen valmennuksen menetelmin ja harjoitusten avulla löydämme niitä puuttuvia paloja ja toimivimpia ideoita, joka johtavat meitä toivomiimme tuloksiin omassa työnhaussamme. Useampi silmä näkee ja oivaltaa paremmin uusia mahdollisuuksia kuin yksi. Tule kuulemaan asiantuntijoiden ja muiden työnhakijoiden näkemyksiä ja avarra työnhaun näköaloja! Valmentajina psykologit Teija Silvola ja Tarja Vanne Dexter Oy:stä.Viikko 5

To 2.2. klo 10-13

CV-klinikka

Tilaisuus tarkoitettu uusille ts. niille, jotka eivät vielä ole CV-klinikalla käyneet. Ota CV mukaan (paperilla ja tikulla) ja valmistaudu myös esittämään se julkisesti arvioitavaksi.

 

MAALISKUU 2012

Viikko 13

Maanantai 26.3. klo 12.00- 15.15

Työelämän pelikenttä/urailtapäivä

Tämän koulutuspäivän puhujina ovat Uuden Insinööriliiton urahallinta-asiantuntija Seija Utriainen ja asiamies Tapio Soltin. Soltin kartoittaa työelämän pelikenttää ja siihen liittyviä säädöksiä. Työelämää säätelevät kollektiiviset lait ja työehtosopimukset. Tunnetko sinä nämä? Entä tiedätkö, mitä kannattaa huomioida työsopimusta tehdessä? Tilaisuudessa käsitellään pääpiirteittään työelämää säätelevät lait ja kollektiivisten sopimusten neuvottelukäytännöt ja -osapuolet. Lisäksi esitellään työsopimuksen tekemiseen liittyvät yleiset ohjeet ja sopimuksessa erityisesti huomioitavat seikat.

Utriainen puolestaan avaa osallistujille uusia uramahdollisuuksia ja rikastuttaa uravaihtoehtoja. Helposti sokaistumme omien mahdollisuuksiemme suhteen ja yksin on hankala nähdä oman ydinosaamisen sivuraiteilla olevia mielekkäitä polkuja. Näiden tiedostaminen on kuitenkin äärimmäisen tärkeää. Maailma tarjoaa meille monenlaiset työt, monenlaiset urat ja monenlaiset mahdollisuudet. Miltä sinun tulevat työtehtäväsi voisivat näyttää?

Viikko 12


Torstai 22.3. klo 10.00 – 14.00

Oman osaamisen tunnistaminen, Riikka Moisio (HRV- Palvelut)

Koulutuspäivä tarjoaa korvaamatonta apua oman osaamisen tunnistamiseen. Sinun tulee nähdä vähintäänkin kirkkaasti osaamisesi ydinalueet ja reunat sekä hallita niiden esilletuomisen keinot. Tällöin voit muokata hakemukset ja CV:n myyviksi ja erottuviksi sekä valmistautua menestyksellisesti haastattelutilanteeseen. Osaamisen tunnistamista ja sen markkinointia ei voi liiaksi korostaa.

Kouluttaja Riikka Moisio on psykologi, jolla on vahva kokemus soveltuvan osaamisen arvioinneista. Tule mukaan hyötymään siitä osaamisen tunnistamisen kokemuksesta ja näkemyksestä, minkä Moisio voi sinulle tarjota!

Tiistai 20.3. klo 10.00 - 12.00

Yrityskontakti- /rekrytointipäivä (mekaniikka- ja laitossuunnittelu, laskenta ja koneautomaatio)

Elomatic Oy– consulting and engineering  / Launis Teemu

Elomatic on maailmanlaajuisesti toimiva konsultti- ja insinööritoimisto, joka on alansa johtava toimija Skandinaviassa. Toiminta keskittyy kokonaisvaltaisten tehdas-, laiva- ja mekaniikkasuunnittelu- sekä insinööri- ja projektinhallinnan -palvelujen tuottamiseen kattaen alkuinvestoinnin, tuotteen kehitysvaiheen sekä koko teknisen investoinnin elinkaaren. Elomatic on uranuurtaja suunnittelumenetelmien kehittämisessä ja yritys on saavuttanut kansainvälistä menestystä kolmiulotteisella, tehdas- ja laivasuunnitteluun tarkoitetulla ohjelmistolla.

Yritysesittelyn jälkeen Elomatic:n edustajat haastattelevat yrityksen työpaikoista kiinnostuneita hakijoita. Haussa on erityisesti mekaniikka- ja laitossuunnittelijoita, laskennan osaajia ja koneautomaatioalan ihmisiä.

Haastattelut kestävät noin 5-10 min/ hakija. Tuona aikana ehdit esitellä oman CV:n ja kertoa soveltuvan osaamistaustasi.Viikko 11

Torstai 15.3. klo 12.00-14.00

Yrityskontaktipäivä

M-Files Oy, Sasken Finland Oy

M-Files Corporation, aiemmalta nimeltään Motive Systems, kehittää helppokäyttöisiä tiedon- ja dokumenttienhallintaohjelmistoja sekä M-Files Cloud Vault -pilvipalveluita, joiden avulla kaikenkokoiset yritykset ja organisaatiot pystyvät tehostamaan toimintansa tehokkuutta ja tuottavuutta huomattavasti. M-Filesia käyttää yli 16 000 asiakasyritystä noin 90 maassa. M-Files on saatavana 24 kielellä, ja sitä käyttäviä asiakkaita ovat esimerkiksi AstraZeneca, Parker Hannifin, EADS, FinnComm Airlines, BSA LifeStructures ja Thales. Vuonna 2011 M-Files valittiin kymmenen parhaimman yrityksen joukkoon European Business Awards -kilpailussa myöntämällä yritykselle arvostettu Ruban d’Honneur –palkinto. Deloitte on listannut M-Filesin nopeimmin kasvavien teknologiayritysten joukkoon Suomessa ja Euroopassa vuonna 2011.

Sasken Finland Oy is a subsidiary of Sasken Communication Technologies Ltd., a global leader in R&D and support services to companies across the communications value chain. Sasken provides products and services to leading semiconductor, terminal device, network equipment and test and measurement companies, and service providers globally. Established in 1989, the company has over 3,500 associates, and operates out of offices in India, China, France, Finland, Germany, Japan, Mexico, UK and the U.S. Sasken Finland Group is a service provider for companies wishing to generate winning products and services in the rapidly growing wireless technology area.

Tiistai 13.3. klo 10.00 – 14.00

Sosiaalinen media ja videointi työnhaussa, lisä- jatkokoulutukset Rajakallio Maria (ELY-keskus), Pietilä Jyrki (TE-toimisto)

Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntija Maria Rajakallio saapuu kertomaan näkemyksiään sosiaalisen median ja videoprofiilin roolista ja merkityksestä työnhaussa. Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat aikamme uudet hakumenetelmät.

Päivän aloittaa Jyrki Pietilä tietoiskulla TE- toimiston yhteistyötahoineen järjestämistä koulutuksista. Kuulemme mm. työttömyydenaikaisista koulutuksista, koulutustarjonnasta ja eri koulutuksiin osallistumisesta yleensä.

 

Viikko 10

Keskiviikko 7.3. klo 11.00 – 14.00

Työtehtävissä menestyminen. Auli Nevantie (MPS Finland Consulting Oy)


Päivän koulutusteemana on oman motivaation ja toimintatyylin tunnistaminen – mihin työtehtäviin minun persoonani soveltuu?

Tavoitteena on ymmärtää omien motivaatiotekijöiden vaikutus työtehtävissä menestymiseen. Koulutuksessa keskustellaan myös erilaisista toimintatyyleistä ja siitä, miten se vaikuttaa työn tekemiseen ja työyhteisössä toimimiseen.

Koulutus antaa eväitä ammatilliseen itsetuntemukseen. Tämä on tuntemus tärkeää myös uutta työtä haettaessa.

Ennen koulutuspäivää koulutukseen ilmoittautuneet osallistujat voivat halutessaan tehdä sähköisen uramotivaatiokartoituksen.

Tiistai 6.3. klo 15.00-17.00

Yrityskontakti- rekrytointipäivä

Rejlers Oy / Huhtala Jukka

Aluksi saamme kuulla yritysesittelyn, jonka jälkeen Rejlers Oy:n edustajat haastattelevat yrityksen työpaikoista kiinnostuneita hakijoita. Haussa on erityisesti teollisuuden sähkösuunnittelijoita koneiden, laitteiden ja prosessien sähkösuunnitteluun. Lisäksi automaatiosuunnittelijoita ja mekaniikkasuunnittelija sekä talotekniikan puolelle: LVI-suunnittelija, sähkösuunnittelija, rakennusautomaatiosuunnittelija.

Haastattelut kestävät noin 5-10 min/ hakija. Tuona aikana ehdit esitellä oman CV:n ja kertoa soveltuvan osaamistaustasi.

Viikko 9

Torstai 1.3. klo 10.00 – 13.30

Tehokas ja toimiva hakemus/avoin hakemus. Eva Pöllänen (Cimson Koulutuspalvelut Oy)

Koulutuspäivä tarjoaa tehokasta käytännön apua hakemuksien kirjoittamiseen.

Toimivan hakemuksen on erottauduttava massasta ja tuettava hyvin CV:tä, jotta tie haastatteluun aukeaa. Asiantuntijakouluttaja Eva Pöllänen tarkastelee mm. osaamisen verbalisointia, hakemuksen erottuvuutta ja myyvyyttä, olennaisuuksien esiin nostamista, tekstin kieliasun korrektiutta sekä antaa käytännön ohjeita ja vinkkejä.

Kurssi on tärkeä osa työnhaun asiakirjojen huipputerään viilaamisen sarjaa.

 

HUHTIKUU 2012

Viikko 17

Keskiviikko 25.4. klo 13.00 – 16.00

Haastatteluvalmennus - ensivaikutelman voi luoda vain kerran! Auli Nevantie (MPS Finland Consulting Oy)

Haastattelukutsun saaminen on monelle työnhaun kohokohta, jolloin toivoisi kaiken sujuvan hyvin. Haastattelulla on suuri merkitys niin työnantajalle kuin työnhakijallekin. Valmennuksessa käymme läpi erilaisia haastatteluja sekä sitä, millaisiin asioihin sinun on hyvä kiinnittää huomiota positiivisen ensivaikutelman luomiseksi. Haastatteluihin voi valmistautua etukäteen ja niitä voi harjoitella. Työnhaun asiakirjat avasivat oven haastatteluun ja nyt sinun on onnistuttava haastattelussa – mahdollisesti useammankin kerran – ennen työllistymistä.

Kouluttaja Nevantien on ammattirekrytoija, jonka ohjeet ovat kullan arvoisia jokaiselle työnhakijalle.


Viikko 16

Torstai 19.4. klo 10.00 – 13.30

Muutoksen vaiheet. Minna Marsh


Työelämän ja muun elämän muutokset ovat usein nopeita ja vaativia, ja niiden käsittely voi olla haasteellista. Muutoksen vaiheet – koulutus auttaa tunnistamaan muutosprosessin eri vaiheita, ja työkalujen löytäminen tuo pitkäjänteisyyttä haasteiden kohtaamiseen niin työnhaussa kuin myös työpaikalla. Muutosprosessia avataan tarinan ja teorian keinoin, harjoituksia unohtamatta.

Muutoksen hallinta on tärkeä henkinen työkalu. Muutoshaasteita syntyy esim. työttömäksi joutuessa tai saatuaan uuden työpaikan. Mentaalivalmentaja Minna Marsh on perehtynyt ihmisen tunne-elämää koskeviin kysymyksiin 20 vuoden ajan. Minnan käytännössä toimiviksi osoittautuneet, kiitosta saaneet ihmisläheiset metodit pohjautuvat mm. kognitiiviseen psykologiaan, aivotutkimuksiin, neuropsykologiaan ja terveen järjen käyttöön. Marsh on stressinhallinnan asiantuntija ja urheilijoidenkin parissa tunnettu mentaalivalmentaja.

Tiistai 17.4. klo 9.00 – 11.00

Yrityskontaktipäivä. Etteplan Oyj, AGCO Sisu Power Oy


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaat ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä. Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

AGCO Sisu Power (entinen Sisu Diesel) on yli 60 vuotta Nokian Linnavuoressa toiminut dieselmoottoritehdas, joka kävi läpi lähes vallankumouksellisen tuotantoteknisen uudistuksen vuosina 2005-2007. AGCO Sisu Powerin fuusioituminen amerikkalaisen AGCO- konserniin ja tähän sulautumiseen liittyvät kymmenien miljoonien investoinnit nostivat AGCO Sisu Powerin yhdeksi maailman merkittävimmäksi dieselmoottorien valmistajaksi. Tehdas valmistaa vuodessa 30 000 dieselmoottoria.


Viikko 15

Torstai 12.4. klo 10.00 – 13.00

Tehoa työnhakuun ja urasuunnitteluun! Taija Kääriäinen (SEFE ry)


Koulutuksessa käydään läpi urasuunnittelun ABC ja keskeiset kysymykset. Etsitään keinoja mm. vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden tehokkaaseen esittämiseen ja viestintään. Miten tuon vahvuuteni esiin eri tilanteissa ja mihin minun tulisi kohdentaa työnhakuni?

Päivän aikana keskustellaan tehokkaan työnhaun ja urasuunnittelun keinoista sekä tehdään itsetuntemuksen ja vahvuuksien tunnistamista parantavia käytännön harjoituksia. Kouluttajana ja sparraajana toimii KTM, NLP Trainer Taija Kääriäinen. Kääriäinen työskentelee SEFE:n urapalveluissa ja ekonomirekrytoinnissa asiantuntijana.


Viikko 14

Torstai 5.4. klo 10.00 – 13.30

Soveltuvuusarviokoulutus. Piritta Nauha (PD Personnel Development Oy Ltd)


Saamme kurssilla ensikäden tietoa soveltuvuusarvioista ja harjoitusta niiden tekemiseen. Millaisia nuo arviot ovat, miten niitä tehdään ja tulkitaan ja mikä niissä on tärkeää rekrytoinnin kannalta? Koulutuksessa osallistujat saavat myös itse suorittaa henkilöarvioinnissa käytössä olevia testielementtejä! PD Personnel Development Oy Ltd on yksi soveltuvuusarvioihin erikoistuneista johtavista yrityksistä alueella ja monien akateemisten työnhakijoiden testaaja.

Tiistai 3.4. klo 10.00 – 13.30

Luovuus ja ratkaisukeskeisyys työnhaussa. Eva Pöllänen (Cimson Koulutuspalvelut Oy)


Riko vanhat sapluunat ja löydä uusia näkökulmia.

Jumittaako sinunkin ajattelu joskus samaa ympyrää? Opi menetelmiä, joiden avulla voit irrottautua totutusta tavasta lähestyä ongelmia ja ratkoa niitä. Ratkaisukeskeisin menetelmin opit rakentamaan haluttuun päämäärään johtavia käytännössä toimivia askelia. Ratkaisukeskeinen asenne ei vello ongelmissa, vaan astuu niistä ulos ja eteenpäin.

Luovuutta ja päämäärissä eteenpäin vieviä toimintamalleja tarvitset niin työelämässä kuin työnhaussakin. Tule oppimaan laajasti käytössä olevan ratkaisukeskeisen ja luovan ongelmanratkaisun menetelmän niksit ja astu ulos työttömyyden kierteestä!

TOUKOKUU 2012

Viikko 22
torstai 30.5. klo 17.00 – 20.15

Rekrytointitapahtuma/ ICT – ala. Mukana Vincit Oy, Gofore Oy ja Eatech Oy.

Mukana olevat yritykset esittelevät toimintansa ja avoimet työpaikkansa. Osallistujilla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti yritysten edustajien kanssa, jättää heille CV ja hakea työtehtäviin. Ilmoittautuminen tapahtumaan viimeistään maanantaina 28.5. klo 14.00 mennessä.

Ohjelma:
Klo 17.00. Ilmoittautuminen ja tervetulotulokahvit.
Klo 17.10 – 18.10. Yritysesittelyt
·         Klo 17.10 – 17.30. Vincit Oy
·         Klo 17.30 – 17.50. Gofore Oy
·         Klo 17.50 – 18.10. Eatech Oy
Klo 18. 15 – 20.15. Henkilökohtaiset haastattelut

Vincit Oy on toukokuussa 2007 perustettu vaativien ohjelmistoprojektien toimittaja. Yritys on 60 työntekijän kannattava kasvuyritys. (www.vincit.fi)
Gofore Oy on 35 henkilön kasvava IT- johdon asiantuntijapalveluja ja tietojärjestelmien kehityspalveluja tuottava yritys. (www.gofore.com)
Eatech Oy on erityisesti kaupan alalle ja teollisuuteen vaativia sovellusratkaisuja tarjoava 17 henkilöä työllistävä kasvava ja energinen ohjelmistoyritys. (www.eatech.fi)

Viikko 21
Torstai 24.5. klo 10.00 -14.00

Stailaa itsesi ja imagosi. Tyylikouluttaja Sirpa Tammi

Tule stailaamaan työnhakusi ja business imagosi. Tyyli on viestisi, niin työnhakijoilla, kuin myös yrityselämässä toimivilla. Koulutuksen tavoitteena on lisätä sisäistä ja ulkoista varmuutta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa oikeanlaisen tyylin avulla. Tyylikkään ammatillinen olemus lisää sekä omaa esiintymisvarmuuttasi että antaa uskottavuutta. Ulkoisen olemuksen ja käyttäytymisen synnyttävät mielikuvat ovat tärkeitä menestymisen elementtejä. Ilman niitä et pärjää kilpailussa työpaikasta tai asiakkaista. Tiedätkö sinä, miltä sinun kohdallasi näyttää business look?

Kurssilla painotetaan erityisesti muoto- ja väriopin hyödyntämistä oman tyylin stailauksessa ja viimeistelyssä. Käsitellään mm. ensivaikutelmaa, sanatonta viestintää, ulkoista temperamenttia, värien käyttöä oman tyylin näkökulmasta, hiusmallien ja silmälasien valintaa, eri vartalotyyppejä edustavasti pukevia vaatteita ja ylipäänsä tyylikkään pukeutumisen tekijöitä ja merkitystä.

Sirpa Tammi on opastanut tyylin saloihin työnhakijoita ja –tekijöitä sekä yrittäjiä useilla eri foorumeilla ja yrityksissä jo vuodesta 1997 lähtien.

Tiistai 22.5. klo 10.00- 13.30

Itsensä johtaminen ja elämänhallinta. Sari Koli (Caressa Coaching Ky)


Ole oman ajattelusi johtaja! Oli nykyinen elämäntilanteesi ja lähtökohtasi mikä hyvänsä, älä ajelehdi elämässäsi. Ota ohjat käsiisi ja ajattele, mitä ajattelet itsestäsi ja tulevaisuudestasi! Koulutus antaa käytännön työkaluja siihen, miten vaikutat omiin tunnetiloihisi ja säilytät myönteisyyden, valoisuuden, toiveikkuuden ja omat voimat epävarmassa tilanteessa.
Jokainen työnantaja haluaa nähdä ystävällisen, innostuneen ja virkeän työnhakijan. Tämä asenne on usein työllistymisen puuttuva linkki. Hyvä tausta ei pelkästään riitä, ellet onnistu antamaan työnantajalle oikealla tavalla asennoitunutta, riittävän energistä ja positiivista kuvaa itsestäsi. Koulutus antaa sinulle siihen työkaluja.

Viikko 20
Perjantai 18.5. klo 10.00 – 13.30

Tehokas ja toimiva hakemus/avoin hakemus. Milla Keränen (Cimson Koulutuspalvelut Oy)

Koulutuspäivä tarjoaa tehokasta käytännön apua hakemuksien kirjoittamiseen.
Toimivan hakemuksen on erottauduttava massasta ja tuettava hyvin CV:tä, jotta tie haastatteluun aukeaa. Asiantuntijakouluttaja Eva Pöllänen tarkastelee mm. osaamisen verbalisointia, hakemuksen erottuvuutta ja myyvyyttä, olennaisuuksien esiin nostamista, tekstin kieliasun korrektiutta sekä antaa käytännön ohjeita ja vinkkejä.
Kurssi on tärkeä osa työnhaun asiakirjojen huipputerään viilaamisen sarjaa.

Tiistai 15.5. klo 10.00 – 13.00

NSN outplacement: Logica Suomi Oy

Rekrytointitapahtuma alkaa Logica Suomi Oy:n liiketoimintaesittelyllä. Esittelyn jälkeen hakijat pääsevät esittelemään alan osaamisensa ja CV:nsä HR osaston edustajille. Tapahtumassa etsitään hyviä IT- alan tyyppejä!

Maanantai 14.5. klo 10.00- 12.15

Hyvä työelämä ja loistava työpaikka! Santen Oy, Bitwise Oy

Tammerkosken Nuorkauppakamari valitsi vuoden 2011 työnantajaksi silmälääkkeisiin erikoistuneen yrityksen Santen Oy:n. Kunniamaininta myönnettiin vaativien ohjelmistoratkaisujen asiantuntijalle Bitwise Oy:lle. Lisäksi Bitwise Oy voitti parhaan työpaikan tittelin 2012 Great Place to Work - instituutin pienten organisaatioiden sarjassa.

Mikä erottaa erinomaisen työpaikan hyvästä työpaikasta? Kuinka erinomainen työpaikka luodaan ja miten säilytetään työntekijöiden tyytyväisyys? Entä mikä on erinomaisen työpaikan merkitys liiketoiminnalle? Näihin ja moniin muihin työelämän laatua ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin saamme vastauksen, kun henkilöstön kehittämispäällikkö Ritva Hakkarainen (Santen Oy) ja toimitusjohtaja Tomi Mikkonen (Bitwise Oy) saapuvat kertomaan yritystensä salaisuudet palkintojen takana. Kun tiedät nämä, tiedät mitä voit toivoa työnantajaltasi!

Vuoden työnantajan ja kunniamaininnan valitsee arvovaltainen raati. Vuoden 2011 palkintoraatiin kuuluivat Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Jari Jokilampi ja projektipäällikkö Tapana Kaskela, ELY-keskuksen vt. johtaja Erkki Lydén, Tredea Oy:n operatiivinen johtaja Ari Tuulentie, Tampereen kauppakamarin yhteyspäällikkö Akira Ropo, sekä Tammerkosken Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Jarno Hovi. Great Place to Work Institute on globaali tutkimus-, konsultointi- ja koulutusyritys, joka auttaa organisaatioita luomaan ja ylläpitämään hyviä työpaikkoja kehittämällä luottamukseen perustuvaa organisaatiokulttuuria. Instituutti palvelee yrityksiä, yleishyödyllisiä organisaatioita ja julkisen sektorin organisaatioita 45 maassa.

Viikko 19
Torstai 10.5. klo 13.00- 15.00

Akateemisen työllistyminen henkilöstöpalveluyrityksen kautta. Elina Vakkala, Terhi Mäkinen (Adecco Finland Oy)

Mitkä ovat akateemisen henkilön työllistymisen kriittiset tekijät? Miten välittävän osapuolen rooli näkyy työnhaussa ja mitkä ovat olennaiset seikat?

Adecco on toiminut pitkään korkeasti koulutettujen työnhakijoiden parissa. Kuulemme millaisia työvoimatarpeita yrityksillä on ja millainen on hyvä hakija ammattirekrytoijan näkökulmasta. Kuulemme myös näkemyksen soveltuvuusarvioiden ja psykometristen mittojen merkityksestä rekrytoinnissa. Lisäksi Adecco esittelee akateemisille suunnatut avoimet työpaikkansa.

Tiistai 8.5. klo 10.00 – 12.30 ja keskiviikko 9.5. klo 10.00 - 12.30

CV-klinikka. Marko Hilden (PIOTTY)

Tilaisuus on tarkoitettu niille, jotka eivät vielä ole CV-klinikalla käyneet.
Millainen on ensiluokkainen CV? Tähän kysymykseen tulee jokaisen työnhakijan osata vastata. Laadukkaan erottuvuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Asiakirjat ovat käyntikorttisi, jotka joko avaavat tai sulkevat ovet haastatteluun.
Osaatko Sinä arvioida oman CV:si vakuuttavuutta ja laatua työnantajan silmin? Koulutuspäivän klinikalla ansioluettelot analysoidaan ja etsitään parannusehdotuksia ja uusia oivalluksia. Käymme läpi hakuasiakirjoissa vaadittavat perustekijät, mutta pyrimme räätälöimään niihin persoonallista erottuvuutta ja vakuuttavuutta. Kurssi jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleisessä osassa käydään läpi CV:n laatimisen perusteet ja erityisessä osiossa analysoidaan kunkin ansioluettelot.

Viikko 18
Perjantai 4.5. klo 12.00 – 14.30

NSN outplacement:  Cargotec Oyj

Tässä rekrytointitilaisuudessa Cargotec Oyj etsii kansainvälistä kokemusta omaavia vaativan projektinhallinnan ammattilaisia.  Softan hallitseminen koneenrakennuksen, mekaniikan, sähkön tai automaation näkökulmasta on hakijalta vaadittava ominaisuus.
Tilaisuudessa työnhakijalla on mahdollisuus esittää tiiviissä ja informatiivisessa paketissa osaamisensa ja soveltuvuutensa edellä esitettyyn tehtäväkuvaukseen. Aikaa henkilökohtaiselle esittäytymiselle on noin 5 minuuttia. Ota tilaisuuteen ainakin CV ja mahdollisesti myös kohdennettu hakemus mukaan.

Torstai 3.5. klo 10.00 – 12.00

Yrityskontaktipäivä. Konecranes Oyj.

Päivä alkaa yritysesittelyllä. Saamme tietoa yrityksen toiminnasta ja rekrytointiprosesseista sekä siitä, millaista osaamista ja työvoimaa Konecranes Oyj tarvitsee. Esittelyn jälkeen halukkailla on mahdollisuus keskustella HR Specialist Heini Ylä-Outisen kanssa työtehtävistä ja jättää CV/työhakemus.

 

KESÄKUU 2012

Kesäkuun 2012 koulutukset

Tiistai 19.6. klo 10.00-12.00

KESKO Oyj. Pihlava Pasi

Päivän yritysvieraana on KESKO- konserni, joka tarjoaa erilaisia asiantuntija- ja esimiestehtäviä mm. markkinoinnin, hallinnon, talouden ja logistiikan parissa. Yleisimpiä Keskon työntekijöiden tutkintoja ovat merkonomi, tradenomi, kauppatieteiden maisteri ja insinööri. Suuressa konsernissa on tarjolla tehtäviä monien muidenkin alojen osaajille.
Saamme kuulla K-ryhmän toiminnasta Pirkanmaalla sekä työmahdollisuuksista että yrittäjyydestä.

Torstai 14.6. klo 10.00 – 13.30

PK- sektorin työelämäodotukset. Heikki Lindevall (D-Marketing Services Oy)

Päivän erikoisteemana ovat pienten ja keskisuurten yritysten toimintamallit ja – tavat. Koulutuksessa valotetaan pk-sektorin nykytilaa ja tulevaisuutta sekä avataan sektorin kehityssuuntia. Saamme tietää sektorin työelämäodotuksista ja siitä, miten parhaiten pääsee pk-yritykseen työhaastatteluun.

Kouluttaja on aiheen asiantuntija, jolla on vuosikymmenien kokemus pk-yrityksistä. Lindevall on toiminut kehitysveturina pk-sektorilla, johtanut 17 vuotta pk-yritystä ja toiminut useiden pk-yritysten hallituksissa. Lindevall tuntee pk-yritysten arjen rekrytointien, työntekijöiden viihtyvyyden ja tuottavuuden näkökulmasta. Lisäksi Lindevall toimii Suomen yrittäjien tulevaisuusvaliokunnassa.
Tarjolla on runsaasti asiantuntemusta, mielenkiintoista tietoa ja käytännön vinkkejä työllistymiseen!

Keskiviikko 13.6. klo 10.00 – 11.30

Elan IT. Rasila Taina

Kiinnostaako sinua tietää, mitä IT- alan toimijat tarvitsevat tällä hetkellä ja millaista osaamista he kysyvät? Saamme tilaisuudessa kuulla, mikä on tämän päivä trendi alalla ja millaisia työntekijähakuja yritykset tekevät Elan IT:n kautta.

Elan IT on Euroopan johtava IT- alan rekrytointiyritys. Lähes 1000 IT- alan ammattilaista löytää Elan IT:n kautta vuosittain uuden työpaikan. Myös alihankintatyö onnistuu ja itsenäiset yrittäjät voivat tarjota osaamistaan asiakasprojekteihin. Elan on toiminut Manpower-konsernin itsenäisenä tytäryhtiönä vuodesta 2002.

Tiistai 12.6. klo 10.00 – 13.30

Soveltuvuusarviokoulutus. Piritta Nauha (PD Personnel Development Oy Ltd)

Saamme kurssilla ensikäden tietoa soveltuvuusarvioista ja harjoitusta niiden tekemiseen. Millaisia nuo arviot ovat, miten niitä tehdään ja tulkitaan ja mikä niissä on tärkeää rekrytoinnin kannalta? Koulutuksessa osallistujat saavat myös itse suorittaa henkilöarvioinnissa käytössä olevia testielementtejä! PD Personnel Development Oy Ltd on yksi soveltuvuusarvioihin erikoistuneista johtavista yrityksistä alueella ja monien akateemisten työnhakijoiden testaaja.

Torstai 7.6. klo 12.30 – 15.30

Oman osaamisen tunnistaminen, Auli Nevantie (MPS Finland Consulting Oy)

Koulutuspäivä tarjoaa korvaamatonta apua oman osaamisen tunnistamiseen. Sinun tulee nähdä vähintäänkin kirkkaasti osaamisesi ydinalueet ja reunat sekä hallita niiden esilletuomisen keinot. Tällöin voit muokata hakemukset ja CV:n myyviksi ja erottuviksi sekä valmistautua menestyksellisesti haastattelutilanteeseen. Osaamisen tunnistamista ja niiden markkinointia ei voi liiaksi korostaa.
Tule mukaan hyötymään siitä osaamisen tunnistamisen kokemuksesta ja näkemyksestä, minkä Nevantie voi sinulle tarjota!

 

TE logo vaakaIL logo vaaka rgb