banneri harmaa

 

SYYSKUU 2011

 

Tiistai 27.9. alkaen klo 10.00-12.30
Yrityskontaktipäivä: Medeso Oy, FSDynamics Oy

Laskenta, mallinnus ja simulointi näyttelevät yhä voimakkaampaa roolia nykypäivän yritysten toiminnassa niin tuotekehittelyssä kuin esim. prosessiteollisuudessa. Toimialat ja sovellukset ovat erittäin laajat. Tällaisten metodien tunteminen on osa akateemista yleissivistystä. Saamme alasta kokonaiskuvan ja selityksen, miksi se on ja tulee olemaan voimakkaassa kasvussa kotimaassa ja myös globaalissa mittakaavassa. Kasvualojen ymmärtäminen antaa tärkeää tietoa tulevaisuuden työpaikoista ja osaamistarpeista. Kuulemme, ketkä ovat Suomessa johtavia simulointiin perustuvan tuotekehityksen käyttäjiä, mitkä ovat työllistymis-, työtehtävä- ja uravaihtoehdot ja ennen kaikkea, mitä vaaditaan tulevaisuuden osaajilta. Asiantuntijat Jani Ojala ja Arttu Kalliovalkama kertovat alasta yleisesti sekä palveluntarjoajan roolista.

Kiinnostaako sinua tietää, mikä ala on nyt kovassa kasvussa ja mitä vaaditaan siihen junaan mukaan pääsemiseksi? Entä oletko pohtinut esim. lisäopintojen tarpeellisuutta ja pohtinut sopivaa täydennystä opinnoillesi? Koulutustilaisuus soveltuu mm. ohjelmisto-, kone-, materiaali-, sähkö- ja energiatekniikan suuntautumislinjan omaaville ja kaikille muille aiheesta ja tulevaisuuden suuntalinjoista kiinnostuneille.Torstai 22.9 klo 12.00-15.00
Haastatteluharjoitus, Marko Hilden, PIOTTY-projekti

Trimmaa esiintymistaitosi huippukuntoon työhaastattelua varten!
Miten tulisi käyttäytyä työhaastattelussa ja millaisen hakijan työnantajat haluavat nähdä haastattelussa? Näihin kysymyksiin ei työnhakijan tule osata ainoastaan teoreettisesti vastata, vaan on myös kyettävä käytännössä esiintymään sen mukaisesti! Tilanne vaatii harjoittelua ja sen mukana tulevaa varmuutta. Esiintymisen on vakuutettava työnantaja juuri sinun soveltuvuudestasi tehtävään. Työnhaun asiakirjat avasivat oven haastatteluun ja nyt sinun on selviydyttävä vielä tästä viimeisestä vaiheesta ennen työllistymistä.

Hyviä esiintymistaitoja ja verbaalista itsensä markkinointia voi ja pitääkin harjoitella. Sinun ei tarvitse olla puhetyön ammattilainen tai näyttelijä, mutta esim. omasta osaamisesta, kokemuksesta ja vahvuuksista on kyettävä puhumaan asiallisen vakuuttavaan sävyyn. Myös heikkouksien ja puutteiden tiedostaminen on tärkeää ja se, miten selviät niistä haastattelutilanteessa. Hakijasta saattaa joskus tuntua, että pelkät faktat puhuvat oman valinnan puolesta, kuten esim. pitkä työkokemus alalta, mutta hakijan on myös osattava puhua faktojen puolesta. Työnantaja haluaa nähdä osaavan, soveltuvan ja motivoituneen hakijan. Hyvä hakemus ja CV ovat alustavasti tällaisen mielikuvan antaneet ja nämä tekijät tulee näkyä myös haastattelussa.

Osaatko Sinä arvioida oman esiintymisesi vakuuttavuutta ja laatua työnantajan silmin?

Kurssi jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleisessä osassa käydään aluksi läpi haastattelutilanteen perusteet ja erityisessä osassa harjoitellaan parityönä konkreettista työhaastattelua. Ota harjoitukseen mukaan vähintään yksi työpaikkailmoitus paperiversiona! Oleellista on, että ilmoitus on sinun omalta alaltasi ja ennen kaikkea sellainen, johon voisit kuvitella hakevasi.  Ilmoitus voi olla vanha tai vielä haussa oleva. Myös CV paperiversiona on hyvä ottaa mukaan.Torstai 15.9. klo 12.00-15.30
Soveltuvuusarviokoulutus, Päivi Iivanainen
(PD Personnel Development Oy Ltd)

Saamme kurssilla ensikäden tietoa soveltuvuusarvioista ja harjoitusta niiden tekemiseen. Millaisia arviot ovat, miten niitä tehdään ja tulkitaan ja mikä niissä on tärkeää rekrytoinnin kannalta? Koulutuksessa osallistujat saavat itse suorittaa henkilöarvioinnissa käytössä olevan testin! Kouluttaja Päivi Iivanainen on psykologi, henkilöstökonsultti ja sertifioitu henkilöarvioitsija, jonka työnantaja on yksi soveltuvuusarvioihin erikoistuneista johtavista yrityksistä alueella.

Torstai 8.9. klo 12-15.30
CV- klinikka uusilla projektilaisille
Marko Hilden, PIOTTY-projekti

Työnhaun asiakirjat huippukuntoon! Koulutus on tarkoitettu niille projektilaisille, jotka eivät vielä ole käyneet vastaavaa PIOTTY-kurssia.

Millainen on ensiluokkainen CV? Tähän kysymykseen tulee jokaisen työnhakijan osata vastata! Laadukkaan erottuvuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Asiakirjojen on vakuutettava työnantaja juuri Sinun soveltuvuudesta tehtävään. Ne ovat käyntikorttisi, jotka joko avaavat tai sulkevat ovet haastatteluun.

Kilpailu työpaikoista on kovaa ja työnantajat saavat lukuisia avoimia hakemuksia jopa päivittäin. Avoimessa haussa olevaan työpaikkaan tulevien hakemusten ja ansioluetteloiden määrä on valtaisa ja vain oikealla tavalla persoonalliset asiakirjat kiinnittävät rekrytoijien huomion. Suuri osa hyvistä ja kelpoisista hakijoista siirretään sivuun jo hakuasiakirjojen ensikäsittelyssä. Hyvät esiintymistaidot ja verbaalinen itsensä markkinointi haastattelussa ei riitä, jos hakemuksesi ei anna siihen mahdollisuutta. Pelkkä soveltuva koulutus tai vahva työkokemus ei riitä, ellet osaa käsitteellistää ja esittää osaamistasi asiakirjoissa oikealla tavalla.

Osaatko Sinä arvioida oman CV:si vakuuttavuutta ja laatua työnantajan silmin?

Koulutuspäivän klinikalla ansioluettelot analysoidaan ja etsitään yhdessä sekä asiantuntijaohjauksessa rakentavia parannusehdotuksia ja uusia oivalluksia. Käymme läpi hakuasiakirjoissa vaadittavat perustekijät, mutta pyrimme räätälöimään niihin persoonallista erottuvuutta ja vakuuttavuutta. Kurssi jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleisessä osassa käydään läpi CV:n laatimisen perusteet ja erityisessä osiossa analysoidaan parityönä kunkin ansioluettelot.

Ota klinikalle oma CV paperiversiona mukaan ja jos sinulla on kirjoitettuna avoin hakemus, niin ota myös se. Ajan salliessa käymme pareittain myös avoimet hakemukset läpi, mutta kurssin ensisijainen pääpaino kohdistuu ansioluetteloon. Osallistua kannattaa, vaikka Sinulla olisi asiakirjat alustavasti jo tehtynä tai vasta suunnittelet sopivaa asiakirjamallia. Tule siis mukaan etsimään uusia näkökulmia ja keinoja erottautua massasta!

Projektin uravalmentajalla ja CV- klinikan asiantuntijalla on aiheesta vahva käytännön kenttätyökokemus. Työ- ja elinkeinoelämän asiantuntijana ja ratkaisukeskeisenä valmentajana Hilden on omin silmin ja kokemuksen kautta nähnyt, mitä työnantajat toivovat ja millainen lähestymistapa toimii työnhaussa.

LOKAKUU 2011

Torstai 27.10. klo 12.00-15.30
Tietoa yrittäjyydestä. Harri Meller (JSL Partners Oy), Juha Tanner (Uusyrityskeskus Ensimetri)

Koulutuspäivä tarjoaa projektilaisille tärkeää tietoa yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Mitä yrittäjyys pitää sisällään ja mitä kaikkea se vaatii? Saamme kuulla mm. yrittäjyyden eri muodoista, liiketoimintasuunnitelmasta ja monista seikoista, jotka tulee huomioida yrittäjyyttä harkittaessa. Opimme, mitä yrittäjyys on ja mitä ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan.

Puhujina ovat yrittäjyyden huippuasiantuntijat Harri Meller ja Juha Tanner. Yrittäjyys työllistymisen keinona on yksi tärkeä polku, jolle PIOTTY-projekti haluaa osaltaan langettaa valoa. Kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet tervetuloa mukaan!Tiistai 25.10. klo 10.00- 13.15
Ura-aamupäivä, työelämän pelikenttä

Tämän koulutuspäivän puhujina ovat Uuden Insinööriliiton urahallinta-asiantuntija Seija Utriainen ja asiamies Tapio Soltin. Utriainen avaa osallistujille uusia uramahdollisuuksia ja rikastuttaa uravaihtoehtoja. Helposti sokaistumme omien mahdollisuuksiemme suhteen ja yksin on hankala nähdä oman ydinosaamisen sivuraiteilla olevia mielekkäitä polkuja. Näiden tiedostaminen on kuitenkin äärimmäisen tärkeää. Maailma tarjoaa meille monenlaiset työt, monenlaiset urat ja monenlaiset mahdollisuudet. Miltä sinun tulevat työtehtäväsi voisivat näyttää?

Soltin puolestaan kartoittaa työelämän pelikenttää ja siihen liittyviä säädöksiä. Työelämää säätelevät kollektiiviset lait ja työehtosopimukset. Tunnetko sinä nämä? Entä tiedätkö, mitä kannattaa huomioida työsopimusta tehdessä? Tilaisuudessa käsitellään pääpiirteittään työelämää säätelevät lait ja kollektiivisten sopimusten neuvottelukäytännöt ja -osapuolet. Lisäksi esitellään työsopimuksen tekemiseen liittyvät yleiset ohjeet ja sopimuksessa erityisesti huomioitavat seikat.

Torstai 20.10. klo 12.00-15.30
Työllistymisen esteet – ja miten pääsen niiden läpi. Teija Silvola ja Tarja Vanne (Dexter Oy)
Koulutuksessa perehdymme yhdessä yleisimpiin syihin, jotka haittaavat ja hidastavat työnhakijan työllistymistä. Tämän jälkeen peilaamme näitä itsenäisesti kukin omaan työnhakuhistoriaamme ja tunnistamme siitä omia esteitämme. Pohdimme yhdessä tapoja muuttaa nämä esteet hidasteiksi ja etsimme konkreettisia keinoja ja käytännön vinkkejä niiden selättämiseen.

Lopuksi opettelemme rentoutus- ja mielikuvatekniikan, jonka avulla poistamme työllistymisen esteitä ja edistämme työnhaussa menestymistä. Tämä psyykkisen valmennuksen menetelmä sopii hyvin myös jännityksen hallintaan ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen.

Valmentajina psykologit Teija Silvola ja Tarja Vanne Dexter Oy:stä. www.dexter.fi

Tiistai 18.10. klo 10.00 alkaen
Yrityskontaktipäivä: Insta Group Oy, Nokian renkaat Oyj
Yrityskontaktipäivillä tutustumme mm. korkean teknologian konserniin Insta Group Oy:n, jonka toimialoja ovat puolustus-, turvallisuus- ja teollisuusautomaatioteknologia. Yritys on perheomistuksessa oleva huippuosaamisen teollisuuskonserni, jonka asiakkaita ovat prosessiteollisuus, energian tuotanto, materiaalin käsittely, puolustusvoimat, valtionhallinto sekä turvallisuusorientoituneet organisaatiot. Puhujana henkilöstöjohtaja Marja-Leena Koskinen.
Toisena esittelyssä on Nokian Renkaat Oyj. Yritys on Nokialla 1988 perustettu kumiteollisuusyritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1898. Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Paikalla HR-asiantuntija Maija Ikonen.

Tiistai 11.10. klo 9.00-11.15
Työelämän vaatimukset/tarpeet henkilöstöpalveluyrityksen 
näkökulmasta. Elina Vakkala (Adecco Finland Oy)
Aluepäällikkö Elina Vakkala saapuu kertomaan projektilaisille akateemisten työllistymisestä henkilöstöpalveluyrityksen kautta. Adecco on toiminut pitkään korkeasti koulutettujen työnhakijoiden parissa. Yritys vastaa mm. Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden  rekrytointipalveluista. Mitä siis nykytyöelämä vaatii tekijältään ja millaisia tarpeita yrityksillä on? Miten Adecco voi tukea työnhaussa ja millainen on hyvä hakija rekrytoijan näkökulmasta? Kuulemme näkemyksen soveltuvuusarvioiden ja psykometristen mittojen merkityksestä ja roolista rekrytoinnissa. Pääsemme myös arvioimaan
mm. vuokratyön merkitystä ja mahdollisuutta akateemisen työnhakijan väliaikaisena ratkaisuna ja monia muita suuren henkilöstöpalveluyrityksen tarjoamia palveluja.Torstai 6.10 klo 12.00-15.30
Työnhaun strategiat ja menetelmät, Teija Silvola (Dexter Oy)
Millä eri tavoin ja mistä kanavista voi työpaikan löytää? Tunnetko kaikki työnhaun menetelmät ja osaatko ottaa ne tehokäyttöön? Mikä käytännössä toimii ja mikä ei toimi työnhaussa? Miten haen itselleni oikeanlaisia työpaikkoja mielekkäästi, systemaattisesti ja tuloksellisesti?

Koulutuspäivänä tutustumme mm. verkostoihin, piilotyöpaikkoihin, CV-pankkeihin ja muihin työnhaun kanaviin. Koulutuksessa jokainen myös luo oman työnhaun konkreettisen käytännön toimintasuunnitelman: mistä minä lähden liikkeelle, mitä kaikkea teen, miten ja millä aikataululla? Valmennuksessa käymme läpi työllistymisen eri polkuja ja tapoja, jaamme kokemuksia ja kontakteja. Kouluttajana toimii rekrytointipsykologi ja uravalmentaja Teija Silvola Dexter Oy:stä.


Tiistai 4.10 klo 10.00-13.30
Yrityskontaktipäivä (ICT-ala): Logica Suomi Oy, Proactum Oy,Descom Oy
ICT-päivillä kuulemme mm. työllistymis- ja uramahdollisuuksista, hyvän hakijan ominaisuuksista ja rekrytointiprosesseista kolmen eri yrityksen näkökulmasta. Saamme ensikäden tietoa suoraan työnantajilta mm. hakijan työhistorian ja haastattelun merkityksestä, toivotuista ominaisuuksista ja soveltuvuusvaatimuksista. Ja mikä tärkeintä, osallistujat pääsevät muodostaman kontakteja työnantajiin. Puhujina alan huippuasiantuntijat: myyntijohtaja Juha Leppänen (Logica Suomi Oy), projektipäällikkö Vesa Jokinen (Proactum Oy) ja henkilöstöpäällikkö Minna Liminka (Descom Oy)

Huom! Tapahtuma järjestettiin Protomon tiloissa Finlaysonin alueella, Väinö Linnan aukio 15, 3.krs

 

MARRASKUU 2011

Keskiviikko 30.11. klo 10.00- 14.00
Sosiaalinen media työnhaussa. Tom Laine


Kurssi sisältää uutta ajankohtaista ja tärkeää informaatiota sitten kesän vastaavan kurssin. Jälleen kerran ainutlaatuinen tilaisuus perehtyä aikamme uusimpaan ilmiöön alan erikoisosaajan ohjauksessa!

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. työnhaku sosiaalisessa mediassa, kanavat, toimijat ja tavat, joista saamme paljon käytännön esimerkkejä ja vinkkejä. Lisäksi perehdymme LinkedInin, Twitterin ja Facebookin käyttöön työnhaussa ja tutustumme blogeihin, keskusteluryhmiin, asiantuntijafoorumeihin
ja muihin osaajayhteisöihin. Saamme nähdä, mitkä ovat työnhakuverkostot ja rekrytointialan uusimmat työkalut nyt Suomessa ja maailmalla.

Kuten tiedämme, oman osaamisen markkinointi on erityisen tärkeää työnhaussa ja siksi Laine ohjaa osallistujia itsensä brändäämiseen sosiaalisessa mediassa. Tällainen henkilöbrändäys ja asiantuntijuuden
esiin nostaminen korostuu koulutuksessa erityisesti työnhaun näkökulmasta. Opimme myös verkostojen merkityksen työnhaussa ja urakehityksessä, sekä sen, miten ja missä verkostoitua sosiaalisessa mediassa. Lisäksi saamme kuulla arvokkaita vihjeitä siitä, kenen kanssa näin tulee tehdä ja miksi. Kurssilla huomioidaan myös automatisoidut työpaikkavahdit netissä, työpaikkailmoitusagregaattorit ja netin uudenlaiset työnhaku- ja työpaikkailmoittelutavat. Nämä on syytä tiedostaa. Rekrytointialan toimijat ja rekrytoivat yritykset sosiaalisessa mediassa käsitellään tyyliin: miten, kuka ja missä.

Luennoitsijana kurssilla toimii Tom Laine, sosiaalisen median rekrytoinnin ja työnhaun asiantuntija ja ensimmäisiä sosiaalista mediaa systemaattisesti käyttäneitä rekrytoijia Euroopassa. Tom on työskennellyt sosiaalisen median parissa jo vuodesta 1999 ja on tällä hetkellä Suomen verkostoitunein henkilö LinkedInissä. Hän on toiminut pitkään rekrytointialalla Suomessa sekä Englannissa. Sosiaalisen median opastusta ja koulutusta Tom Laine on antanut vuodesta 2005 lähtien ja koulutuksien ohella hän toimii mm. yhtenä Suomen Yrittäjien sosiaalisen median bloggareista.

Tule siis kuulemaan mitä ja missä työnantajat ja rekrytoijat etsivät ja liikkuvat ja miten korostat omaa asiantuntijuuttasi sosiaalisessa mediassa tehostaaksesi työnhakuasi. Opi vihdoinkin luomaan oma henkilöbrändi sosiaalisessa mediassa ja verkostoitumaan tehokkaasti työnhaussa. Luennolla tulet oppimaan verkostoitumisen ja aktiivisen työnhaun taidot sosiaalisessa mediassa alan erikoisosaajan ohjauksessa. Koulutuksessa käydään läpi paljon aiheeseen liittyviä käytännön esimerkkejä ja mukaasi saat erittäin laajan paletin uusia työnhakuvinkkejä. Tämä on jokaisen aikamme työnhakijan yksi kiiltävimmistä työnhakuvälineistä!

 

Keskiviikko 30.11. iltatapahtuma klo 18.00 - 20.00
Yrityskontakti- ja rekrytointipäivä: Solita Oy, Leanware Oy


Solita Oy on vaativiin tietojärjestelmiin ja IT-asiantuntijapalveluihin keskittynyt yritys. Yritys auttaa asiakkaitaan hyödyntämään informaatiota tehokkaammin liiketoiminnassa. Solita toteuttaa esimerkiksi verkkopalveluja, johtamisen tietojärjestelmiä, sähköisen asioinnin ratkaisuja sekä operatiivisia järjestelmiä. Asiakkaita ovat suuret yritykset ja julkishallinnon organisaatiot eri toimialoilla. Solitassa työskentelee yli 190 ammattilaista.

Solitassa pääset työntekijänä toteuttamaan osaamistasi ja kehittymään monipuolisten asiakasprojektien parissa. Yritys tarjoaa tekijänsä näköisiä toimenkuvia, joissa sinulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa ja nähdä oman työsi tulokset ja merkitys osana kokonaisuutta. Mielenkiintoisten tehtävien lisäksi saat mukavat ja osaavat työkaverit ja inhimillisen pituiset työpäivät.

Osaajia tässä tapahtumassa haetaan mm. seuraaviin tehtäviin: Java EE-ohjelmistosuunnittelija, liiketoimintalähtöinen asiakkuuspäällikkö konsultoivaan myyntiin, tietovarastoinnin ammattilaisia, DW- ja BI- ammattilaisia, tiedolla johtamisen osaaja, PL/SQL-osaaja.

Leanware Oy on logistiikan ja teollisuuden ohjelmistotalo. Yritys kehittää ratkaisuja, joissa tekniikka ja käyttäjä kohtaavat. Vuosien aikana Leanware on voittanut useiden toimialojensa johtavien yritysten ja edelläkävijöiden luottamuksen. Kasvutarina perustuu rautaiseen ammattitaitoon ja kykyyn nähdä asioita uudella tavalla.
Leanware Oy:n missio on laittaa tietotekniikka palvelemaan asiakkaiden liiketoimintaa. Ydinosaamista ovat logistiikan ja teollisuuden ohjelmistot, asiakaskohtainen ohjelmistokehitys sekä tuki- ja ylläpitopalvelut. Yritys tekee yhteistyötä maailman johtavien logistiikka- ja teollisuusalan yrityksien sekä laitevalmistajien kanssa. Leanware palvelee myös lukuisia suuria tietokantoja käsitteleviä yksityisiä ja julkisia organisaatioita. Työ- ja uramahdollisuuksia esittelemässä HR Manager Pia Räihä.


Torstai 24.11. klo 14.30- 15.30
Yrityskontaktipäivä: John Deere Suomi

Deere & Company kuuluu nykyisin maailman arvostetuimpien yritysten joukkoon. Vuonna 1837 seppä ja keksijä John Deerellä oli sepän paja, hylätty terässaha ja idea, joka auttaisi viljelijöitä ja muuttaisi maanviljelyn luonnetta lopullisesti. John Deeren liiketoiminta, tuotteet ja palvelut ovat muuttuneet monin tavoin perustamisvuodesta 1837 lähtien. Muutoksiin liittyy aina mahdollisuuksia. Deere on aina suhtautunut muutoksiin suopeasti. Myllerrystenkin jälkeen John Deere on yhä omistautunut maasta elantonsa hankkiville – viljelijöille, karjankasvattajille, maanomistajille ja urakoitsijoille. Deere ei ole kasvanut liian suureksi eikä unohtanut perustajansa alkuperäisiä ydinarvoja: rehellisyyttä, laatua, sitoutumista ja innovaatiota. Yrityksen tarjoama laatu ja työtapa perustuvat näihin arvoihin. Ne näkyvät myös asiakkaiden, sijoittajien ja työntekijöiden saamassa erinomaisessa palvelussa. Työ- ja uramahdollisuuksia esittelemässä henkilöstöjohtaja Mariann Carlsson-Kniivilä.

Tiistai 22.11. klo 10.00 -14.00
Stailaa itsesi ja imagosi. Tyylikouluttaja Sirpa Tammi

Tule stailaamaan työnhakusi ja/tai yrittäjän imagosi. Tyyli on viestisi, niin työnhakijoilla, kuin myös yrityselämässä toimivilla. Koulutuksen tavoitteena on lisätä sisäistä ja ulkoista varmuutta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa oikeanlaisen tyylin avulla. Tyylikkään ammatillinen olemus lisää sekä omaa esiintymisvarmuuttasi että antaa uskottavuutta. Ulkoisen olemuksen ja käyttäytymisen synnyttävät mielikuvat ovat tärkeitä menestymisen elementtejä. Ilman niitä et pärjää kilpailussa työpaikasta tai asiakkaista. Tiedätkö sinä, miltä sinun kohdallasi näyttää business look?

Kurssilla painotetaan erityisesti muoto- ja väriopin hyödyntämistä oman tyylin stailauksessa ja viimeistelyssä. Käsitellään mm. ensivaikutelmaa, sanatonta viestintää, ulkoista temperamenttia, värien käyttöä oman tyylin näkökulmasta, hiusmallien ja silmälasien valintaa, eri vartalotyyppejä edustavasti pukevia vaatteita ja ylipäänsä tyylikkään pukeutumisen tekijöitä ja merkitystä.

Sirpa Tammi on opastanut tyylin saloihin työnhakijoita ja –tekijöitä sekä yrittäjiä useilla eri foorumeilla ja yrityksissä jo vuodesta 1997 lähtien.

Torstai 17.11. klo 10.00 – 14.00
Oman osaamisen tunnistaminen. Riikka Moisio (PD Personnel Development Oy Ltd)

Koulutuspäivä tarjoaa korvaamatonta apua oman osaamisen tunnistamiseen. Sinun tulee nähdä vähintäänkin kirkkaasti osaamisesi ydinalueet ja reunat sekä hallita niiden esilletuomisen keinot. Tällöin voit muokata hakemukset ja CV:n myyviksi ja erottuviksi sekä valmistautua menestyksellisesti haastattelutilanteeseen. Osaamisen tunnistamista ja sen markkinointia ei voi liiaksi korostaa. Kouluttaja Riikka Moisio on psykologi, jonka työnantaja on yksi soveltuvan osaamisen arviointeihin erikoistuneista johtavista yrityksistä alueella. Tule mukaan hyötymään siitä osaamisen tunnistamisen kokemuksesta ja näkemyksestä, minkä Moisio voi sinulle tarjota!

Tiistai 15.11. klo 10.00 alkaen
Yrityskontaktipäivä: Cargotec Oyj, Katsa Oy

Päivän ensimmäisinä puhujina Cargotec Oyj:n Mika Haapalainen (Project Engineering Manager) ja Kirsi Vihusaari (HRD Specialist) esittelevät Cargotec Oyj:tä työnantajana. Kuulemme esitykset mm. yrityksen toiminnasta ja rekrytointitarpeista nyt ja lähitulevaisuudessa.

Päivän kolmantena puhujana on Katsa Oy:n tuotantopäällikkö Juha Suni. Suni valaisee projektilaisia mm. ylikoulutuksen ja työttömyyden pitkittymiseen liittyvissä kysymyksissä. Pääseekö esim. DI katkaisemaan työttömyytensä tuotannon puolelle suorittavamman tason tehtävissä, jos ei ole tarjota tutkintoa vastaavaa työtä, mutta työmotivaatiota kyllä riittäisi?

Keskiviikko 9.11. klo 9.00-13.00
Protomon toimintapäivä: ideasta yritysstartiksi 4 tunnissa!

Uuden tehtaan Protomo on toimintaympäristö yritystoiminnan aloittamiseen Tampereen keskustassa. Protomossa kohtaavat osaajat ja ideat. Protomo tarjoaa mahdollisuuden innovoida ja tehdä tunnusteluja markkinoilla ja asiakkaiden keskuudessa työttömyysturvaa menettämättä. Asiantuntijayrittäjyys ja tiimipohjainen yrittäjyys tavoitteena Protomossa voi suunnitella ja kehitellä tuotteita.

Ideasta yritysstartiksi 4 tunnissa on toiminnallinen tehopäivä, jolloin tutustumme Protomon tarjoamiin yritystoiminnan käynnistämistä edesauttaviin palveluihin. Näemme miten Protomo toimii ja miten ideoita arvioidaan ja kehitetään eteenpäin. Miten muodostetaan asiantuntijatiimejä ja rakennetaan toimivan liiketoimintamalli? Miten yritys käynnistyy ja milloin? Toimintapäivän jälkeen tiedät mm. miten ideoiden toteutuskelpoisuutta arvioidaan, miten hankkeesta tehdään käytännössä menestyvää liiketoimintaa ja mitä sinun tulee tehdä seuraavaksi. Päivän ohjaajana toimii asiantuntija Kimmo Rouhiainen.

Toimintapäivä on hyvin konkreettinen ja käytännöllinen simulaatio siitä, mitä tapahtuisi, jos nyt ryhtyisit yrittäjäksi. Tämän arvokkaan tiedon saat lähtemällä mukaan Protomon toimintapäivälle.

HUOM! Päivä järjestetään Protomon tiloissa, Väinö Linnan aukio 15, 3. krs.

Tiistai 1.11. klo 10.00- 13.30
Englanninkieliset työnhakuasiakirjat. Mari Kuusjärvi (Cimson Koulutuspalvelut Oy)

Koulutuspäivänä tarkastelussa ovat englanninkielisten työnhakuasiakirjojen (CV, uratiivistelmä, hakemus/avoin hakemus) sisältö, kielellinen oikeellisuus ja sujuvuus. Päivän aikana saamme mm. kehittämisideoita, joilla nostaa omaa osaamista ja ammatillista vakuuttavuutta esiin englanniksi. Nämä ovat tärkeitä ja haastavia tekijöitä myös omalla äidinkielellä, saati sitten vieraalla kielellä ilmaistuna. Tehokasta harjoitusta saa myös verbaaliseen ilmaisuun, sillä koulutus pidetään englanniksi. Koulutus on yksi tärkeä osa akateemisen hakijan kansainvälistä osaamissalkkua. Tilaisuus sopii mainiosti myös niille, jotka eivät vielä ole käyneet CV/hakemus-klinikalla.  Kouluttajana Cimson Koulutuspalvelujen Mari Kuusjärvi.

 

JOULUKUU 2011

Torstai 1.12. klo 10.00 – 12.15
Yrityskontaktipäivä: Citec Engineering /Information, Bosch Rexroth Oy, BMH Techology Oy
Päivän ensimmäisenä yritys- ja uramahdollisuusesittelijänä projektipäällikkö Juhani Kinnari (Citec Engineering). Citec perustettiin vuonna 1984 ja muodostuu nykyään kahdesta divisioonasta: Engineeringistä ja Informationista. Citec-yhtiöiden nykyinen henkilöstömäärä on noin 1000 ja vuoden 2010 liikevaihto oli noin 55 milj. €. Citecin pääkonttori sijaitsee Vaasassa ja toimipisteitä on muualla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Ranskassa, Saksassa, Venäjällä ja Intiassa.

Toisena puhujana on myyntipäällikkö Jaakko Hämäläinen. Bosch Rexroth on voimansiirron, ohjauksen ja liikkeenhallinnan ratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Yrityksen tuoteohjelmaan kuuluvat teollisuushydrauliikan, mobilehydrauliikan, pneumatiikan, lineaari- ja kokoonpanotekniikan ratkaisut sekä sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmät.

Kolmantena puhujana  ja BMH Technology Oy:n rekrytointitarpeita esittelemässä johtaja Hannu Lepomäki.

Tiistai 13.12. klo 11.00- 15.30
Työllistyminen rekrytointiohjelman kautta (Ecam Consulting Oy), työhaastatteluharjoitus (Hilden)


ECAM Consulting Oy:n rekrytointiohjelman kautta on aiemmin menestyksekkäästi työllistynyt useampi PIOTTY – projektilainen. Rekrytointikonsultti Katja Nieminen saapuu kertomaan käynnissä olevista rekrytointiohjelmista, joihin projektilaisillla on nyt mahdollisuus hakea mukaan.
Omaatko siis toimihenkilö- tai asiantuntijatehtäviin sopivan taustan tai kokemuksen, vai oletko juuri valmistunut korkeakoulusta? Ecam Consulting Oy:n Junior Academy ja Toimihenkilö & Asiantuntija rekrytointiohjelmat voivat auttaa sinua saamaan töitä. Pääset antamaan näytön osaamisestasi yritystyöskentelyn aikana, verkostoidut ja opit uusia työllistymistäsi tukevia asioita.
Koulutus painottuu yritystyöskentelyyn Sinut valinneessa isäntäyrityksessä. Yritystyöskentelyn kesto on 100 pv. Lisäksi saat yhteensä 30 pv:n koulutuksen liiketoiminnan eri osa-alueista: liiketoiminnan kokonaisuus, tietotekniikka, talous-, tuotanto- ja logistiikkatoiminnot, projektinhallinta sekä markkinointi. Ecam:in ohjelmien keskimääräinen työllistymisaste on 83%.

Päivän toinen teema on haastattelutaitojen käytännön trimmaus projektin valmentajan vetämänä. Miten tulisi käyttäytyä työhaastattelussa ja millaisen hakijan työnantajat haluavat nähdä haastattelussa? Näihin kysymyksiin ei työnhakijan tule osata ainoastaan teoreettisesti vastata, vaan on myös kyettävä käytännössä esiintymään sen mukaisesti! Tilanne vaatii harjoittelua ja sen mukana tulevaa varmuutta. Esiintymisen on vakuutettava työnantaja juuri sinun soveltuvuudestasi tehtävään.

Hyviä esiintymistaitoja ja verbaalista itsensä markkinointia voi ja pitääkin harjoitella. Sinun ei tarvitse olla puhetyön ammattilainen tai näyttelijä, mutta esim. omasta osaamisesta, kokemuksesta ja vahvuuksista on kyettävä puhumaan asiallisen vakuuttavaan sävyyn. Myös heikkouksien ja puutteiden tiedostaminen on tärkeää ja se, miten selviät niistä haastattelutilanteessa. Hakijasta saattaa joskus tuntua, että pelkät faktat puhuvat oman valinnan puolesta, kuten esim. pitkä työkokemus alalta, mutta hakijan on myös osattava puhua faktojen puolesta. Työnantaja haluaa nähdä osaavan, soveltuvan ja motivoituneen hakijan.
Kurssi jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleisessä osassa käydään aluksi läpi haastattelutilanteen perusteet ja erityisessä osassa harjoitellaan parityönä konkreettista työhaastattelua. Ota harjoitukseen mukaan vähintään yksi työpaikkailmoitus paperiversiona! Oleellista on, että ilmoitus on sinun omalta alaltasi ja ennen kaikkea sellainen, johon voisit kuvitella hakevasi.  Ilmoitus voi olla vanha tai vielä haussa oleva. Myös CV paperiversiona on hyvä ottaa mukaan.


Torstai 15.12. klo 10.00 alkaen
Yrityskontaktipäivä: Metso Oyj

 

Yritysvierailijana kansainvälinen teknologiakonserni Metso Oyj. Yrityksen erikoisosaamista ovat teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, öljy- ja kaasu-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle.

Metso on aidosti globaali – yrityksellä on suunnittelua, tuotantoa, hankintaa, palveluliiketoimintaa, myyntiä ja muuta toimintaa yli 300 yksikössä yli 50 massa. Metso työllistää maailmanlaajuisesti noin 29 000 osaajaa, ja asiakkaita yrityksellä on yli 100 maassa. Vuonna 2010 Metso-konsernin liikevaihto oli 5 552 miljoonaa euroa ja 45 prosenttia liikevaihdosta muodostuu palveluliiketoiminnasta. Liiketoiminta on organisoitu kolmeen segmenttiin: kaivos- ja maanrakennusteknologia, energia- ja ympäristöteknologia sekä paperi- ja kuituteknologia.

Puhujina ovat Resourcing Services Manager Katri Koivisto ja Resourcing Specialist Johanna Haataja. Tilaisuudessa kuulemme yrityksen rekrytointitarpeet ja osallistujat pääsevät keskustelemaan mainittujen asiantuntijoiden kanssa yrityksen tarjoamista työtehtävistä.

 

 

TE logo vaakaIL logo vaaka rgb