banneri harmaa

Blogi

”Ole oma paras itsesi!” – työnhaussa ja osaamisen markkinoinnissa - Kirsi Nevalainen

Uratehtaan syyskuun Tehtaan torstaissa 4.9.2014 oli paikalla vajaa 30 uratehdaslaista pohtimassa ja keskustelemassa työnhakijan tärkeimmästä taidosta, markkinoinnista työnhaussa. Se on yhtä aikaa sekä ihana että kamala asia, jota ilman työtä on mahdotonta hakea ja mahdotonta saada. Samalla se on hyvin ajankohtainen aihe erottautumisen, verkostoitumisen, sosiaalisen median kautta tehtävän työnhaun sekä itsensä brändäämisen lähtökohdistakin käsin. Aihetta pohjustivat kolme projektilaista omien kokemuksiensa pohjalta: myynnin ja markkinoinnin monitaituri Marinka Wieru, ICT-alan osaaja ja Make-It-Häppenöijä Petteri Valonkallio sekä viennin ja johtamisen rautainen ammattilainen Raimo Pirhonen.

Aivan loistava tilaisuushan tästä sitten saatiin aikaan! Sivukaupalla hyviä vinkkejä ja uusia konsteja erottautumiseen, oman osaamisen esilletuomiseen sekä työnhakuun, avointa keskustelua sekä kokemusten vaihtoa eri alojen osaajien kesken. Itse ainakin sain paljon uusia ajatuksia ja konkreettisia vinkkejä siitä, miten omaa työnhakua voisi muuttaa myyvemmäksi ja omaa osaamista houkuttelevammaksi. Kiitokset siis kaikille alustajille ja mukanaolijoille!

Hyvää tietoa on tärkeä jakaa, joten kirjoitin koosteen tapahtuman keskeisimmistä teemoista. Lopusta löytyy vielä vinkkilista osaamisen markkinointiin ja työnhakuun liittyen sekä kirja- ja tapahtumasuosituksia, joita keskustelun lomassa nousi esille.

"Kun on tosi aktiivinen, maailmankaikkeus auttaa."
Koskaan ei voi etukäteen tietää, missä tulevan työnantajansa tapaa. Se voi olla lounaalla tapahtuvan keskustelun aikana, uimahallissa, koulun penkillä tai tutun tutun tutun kautta. Oma aktiivisuus työnhaussa poikiikin uusia tilaisuuksia ja vetää uusia polkuja sekä onnistumisen mahdollisuuksia puoleensa. Se nimittäin ei pelaa, joka pelkää.

Työnhaun suhteen ei tarvitsekaan hävetä tai ujostella, sillä kohtalotovereita riittää ja aiheesta puhutaan päivittäin mediassa. Työnhakijalle tämä tarkoittaa valitettavasti samalla sitä, että myös kilpailijoita on paljon. Hakemuksia saattaa tulla kymmeniä, jopa satoja, yhtä avointa tehtävää kohti. Olemalla avoin omasta tilanteestaan ja kertomalla työnhakutavoitteistaan aktiivisesti sekä mahdollisimman laajasti myös työllistymismahdollisuudet paranevat. Omat verkostonsa voi joukkoistaa toimimaan itsensä hyväksi vaikkapa kirjoittamalla aiheesta sosiaaliseen mediaan, luomalla kattavan sähköisen profiilin/cv:n LinkedIn:iin tai kotisivuille ja ohjaamalla muut sinne vierailemaan, lisäämällä linkit em. sivustoille sähköpostiin yhteystietojen joukkoon sekä käyntikorttiin ja ansioluetteloon. Joukkoistamista voi toteuttaa myös vaikkapa viemällä tiedotteen päiväkodin tai lähikaupan ilmoitustaululle tai kertomalla lähipiirille, naapureille ja harrastusten kautta tutuiksi tulleille työnhaustaan. Sopiva aktiivisuus, jota ei koeta liian aggressiivisena, pitää työnhaun muiden mielessä. Yleensä ihmisillä on vahva halu auttaa ja mitä laajemmalle sana kiirii, sen parempi.


Verkostoituminen on tämän hetken trendisana ja ilmiö, josta Tehtaan torstaillakin puhuttiin paljon. Sitähän siellä oltiin itse kukin tekemässä markkinointiosaamisen päivittämisen lisäksi. Työnhaussa verkostoituminen on oleellinen asia, mitä ei kannata enää sivuuttaa tai vähätellä. Verkostoissa on todellakin voimaa. Siitä käy hyvänä esimerkkinä tämän vuoden uratehdaslaisten työllistymisprosentitkin, joiden mukaan puolet työpaikan saaneista on työllistynyt piilotyöpaikkoihin.


Verkostoitumista voi tehdä monella eri tapaa. Yritysten edustajia voi tavata henkilökohtaisesti messuilla, tapahtumissa ja rekrytointitilaisuuksissa. Yhteydenottoja voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla. Tällä hetkellä on hyvä ottaa sosiaalinen media haltuun ainakin yhdellä kanavalla. Uratehtaalla se suosituin ja ylivoimaisesti suositelluin kanava on LinkedIn, jota voi hyödyntää työnhaun lisäksi myös työtehtävissä ammatillisena verkostona . "Twitteristä ja LinkedIn:stä en uskaltaisi jäädä pois.", taisi joku porukassamme todeta. Vai olikohan se toteamus kuultu Tom Laineelta, jonka koulutuksista oli usea saanut paljon konkreettista apua juuri sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan työnhakuun ja omaan näkyvyyteen liittyen.

Sosiaalisen median kautta pysyy myös hyvin kärryillä siitä, mitä yrityksissä ja toimialoilla tapahtuu. Siellä ilmoitetaan työpaikoista, jotka eivät näy missään muualla, ja uutisoidaan yleisellä tasolla muutoksista, joista voi rivien välistä haistella piilotyöpaikkojen ja tulevien rekrytointitarpeiden mahdollisuuksia. Olemalla aktiivinen tiedonhaun suhteen voi löytää piilotyöpaikan, mutta yhtä tärkeää ja hyödyllistä on pysyä ajan tasalla toimialan ja yritysmaailman muutoksista sekä siellä mahdollisesti puhaltelevista uusista tuulista. Tätä tietoa voi suoraan hyödyntää hakemus- ja haastatteluvaiheessa omaa osaamistaan markkinoidessa.
"Kehittyminen tapahtuu oman mukavuusalueen ulkopuolella. Lähde liikkeelle."

Osaaminen koostuu koulutuksen ja kokemuksen kautta opituista asioista, mutta myös persoonasta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Jotta voi markkinoida omaa osaamistaan, pitää ensin tietää, mitä osaa ja missä on hyvä. Pitkän työuran jälkeen voi olla hankalaa määrittää omaa osaamista työnhaun näkökulmasta. Samoin se voi olla haaste silloin, kun on vaihtamassa uraa. Jos työkokemusta ja osaamista on mahdollista soveltaa eri toimialoille, voi olla paikallaan miettiä, mitä työltään ja uraltaan seuraavaksi haluaa, missä asiassa voisi vielä kehittyä. Työnhaku voi elämänkokemuksena ja –vaiheena olla myös hyvä paikka pysähtyä ja miettiä perusteellisemmin sitä, kuka minä oikein olen ja missä olen hyvä. Mitä minä haluan? Joka tapauksessa, oman osaamisen määrittely on aina enemmän tai vähemmän hankalaa persoonasta ja työnhakutilanteesta riippuen.

Omaa persoonaansa ja itselle luontaisia toimintatapoja voi määrittää erilaisten testien kautta. Tehtaan torstaissa puhuttiin muun muassa LTA-analyyseistä (luontaisten taipumusten analyysi), Quinnin johtamisroolimallista, Thomas-analyyseistä sekä 360⁰-analyyseistä. Tuloksina saatavia analyyseja voi hyödyntää urakehityksen suunnittelussa, työnhaussa sekä osaamisen markkinoinnissa. Niistä voi löytää itselleen myös niitä työhaastattelussakin kysyttyjä onnistumisen paikkoja ja vahvuuksia sekä kehittämiskohteita.

Työnhaun ohessa on hyvä olla aktiivinen myös oman osaamisen ylläpitämisen ja laajentamisen suhteen. Jos minä rekrytoisin, antaisin enemmän plussapisteitä sille hakijalle, joka on päivittänyt osaamistaan kursseilla tai osallistunut vapaaehtoistyöhön työnhakunsa aikana kuin sille, jolle ei ole kertynyt ansioluetteloon mitään päivitettävää. Aina voi kouluttautua lisää eikä sen tarvitse olla vuosia kestävää tutkintoon johtavaa koulutusta. Samalla voi kokeilla uusia asioita ja sitä kautta laajentaa omaa näkemystään siitä, mikä työ olisi itselle sopivinta. Yhtenä vaihtoehtona kouluttautumisen ja työllistymisen yhdistämiselle ovat työvoimapoliittiset koulutukset, joista jonkin verran yhdessä keskusteltiin. Näitä koulutuksia kannattaa seurata TE-palveluiden sivujen kautta ja jos sieltä sopiva löytyy, harkita sitä erilaisena reittinä työllistyä. Vaikutukset taloudellisiin tukiin ja työnhakumahdollisuuksiin on hyvä muistaa selvittää etukäteen ennen hakemista, sillä koulutusten välillä saattaa olla eroja näiden asioiden suhteen.
Ja miksei verkostoitumista, uusien asioiden opettelua ja kouluttautumista voisi nähdä myös rajojen rikkomisen kannalta. Jos haluaa kehittyä, on tehtävä jotain sellaista, mitä ei aiemmin ole tehnyt. Sen sijaan että jää kotiin hakkaamaan päätä seinään, voi haastaa itsensä, heittäytyä mukaan johonkin uuteen ja tuntemattomampaan ja katsoa, mihin se johtaa ja mitä ovia matkan varrella avautuu. Olennaista on pysyä liikkeessä ja toimia.


Yrittäjyys voi olla yksi vaihtoehto omien rajojen rikkomiseen ja heittäytymiseen. Se on varteenotettava vaihtoehto itsensä työllistämiseksi, jos oma osaaminen ja ennen kaikkea persoona siihen sopii. Usealla projektilaisella oli kokemusta siitä, kuinka yrittäjyyttä tarjotaan helppona ratkaisuna työllistymiseksi. Tosiasia on, että kaikista työnhakijoista ei ole yrittäjiksi, vaikka yrityskelpoisia ideoita olisikin. Erilaiset start-up –yritykset voisivat silloin olla toimivia ratkaisuja yritysidean kehittämiseen.
"Markkinointimateriaalit kuntoon!"

Työnhaun markkinoinnissa ei välttämättä enää riitä perinteinen hakemus ja ansioluettelo. Jos haluaa erottautua joukosta sekä olla näkyvillä siellä, missä rekrytoijat ja työnantajat sekä muut työnhakijat liikkuvat, on hyvä laajentaa osaamisensa markkinointia laajemmalle. Olennaista on valita itselleen sopivat kanavat sekä ne viestinnän ja markkinoinnin välineet, jotka soveltuvat omaan persoonaan ja työnhaun tavoitteisiin. Joku saattaa lanseerata oman blogin ja tuoda sitä kautta julki osaamistaan, persoonaansa ja ajatuksiaan. Joku taas luo hyvät ja mielenkiintoiset profiilit sosiaaliseen mediaan ja on siellä aktiivisesti näkyvissä. Sosiaalisen ja hyvän ulosannin omaavan työnhakijan kannattaa ehdottomasti osallistua mukaan alan messuille ja tapahtumiin, jossa on paikalla saman alan ihmisiä, ja valmistella hissipuheensa niin huippukuntoon kuin se on mahdollista. Tosin, sen hissipuheen valmistelu on oleellista ihan kaikille työnhakijoille.

Työnhaun markkinoinnissa ja erottautumisessa on hyvä pitää ulosannin, sosiaalisuuden ja verkostoitumisen lisäksi mielessä myös ne konkreettiset tavat. Sähköpostin allekirjoituksen voi laittaa tekemään töitä oman työllistymisen puolesta, kun siitä löytyvät yhteystiedot ja oleelliset linkit vaikkapa vielä mielenkiinnon herättävällä videolla höystettynä. Käyntikortit eivät vie taskussa tai kassissa paljoa tilaa ja niitä on helppo jakaa matkan varrella kohdatuille ihmisille. Printattu ansioluettelo, miksei vaikkapa esitteen muotoonkin teetetty sellainen, on myös hyvä vaihtoehto. Suosittelijat yhteystietoineen voi tulostaa erilliselle paperille ja tarpeen niin vaatiessa antaa sen kiinnostuneelle taholle mukaan. Työnhakuvideon tekemistä on myös hyvä miettiä, olisiko se itselle sopiva tapa tulla huomatuksi? Samoin erilaiset esitykset, kuvakokoelmat, lehtiartikkelit ja materiaalit, joita voi liittää vaikkapa LinkedIn –profiiliin tai omille kotisivuille, ovat hyviä konsteja osoittaa osaamistaan. Sovelluksia on useita erilaisia ja opettelemalla niiden käyttöä laajentaa samalla myös omaa osaamista. Kenties niistä on joskus hyötyä tulevassa työssäkin.

Yhtenä oman osaamisen markkinoinnin ja työnhaun taiteenlajinaan on sissimarkkinointi, jossa vain luovuus asettaa rajat. Sissimarkkinoija lähettää toivotulle työnantajalleen postikortin tai linkin omille kotisivuille, joilta löytyy räätälöity työhakemus avoimeen tehtävään. Hän voi etsiä töitä rautatieasemalla kyltin kanssa tai ilmaantua työnantajayritykseen paikalle pullakahvien kanssa kahvituntiaikaan. Minkähänlaisen vastaanoton saisi, jos teettäisi työnhakuun liittyvän t-paidan "Haen töitä!" –tekstillä ja yhteystiedoilla varustettuina ja lähtisi se päällä vaikkapa sinne messuille? Konsteja on monia.

"Kun yhdelle kumartaa, niin toiselle pyllistää."
Työnhaun markkinoinnissa oleellisinta on löytää se itselle paras ja sopivin tapa. Toiset tykkää äidistä ja toiset tyttärestä, kuten Tehtaan torstaissakin porukalla todettiin. Hyvä on myös muistaa realiteetit ja pysyä osaamisensa markkinoinnissa sopivan maltillisena. Keinotekoinen ja liioiteltu henkilökuva huomataan viimeistään haastatteluvaiheessa ja pidemmän päälle siitä on varmasti enemmän haittaa kuin hyötyä. Ainakin silloin, jos on ollut kovin näkyvillä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja onnistunut brändäämään itsestään tietynlaisen, vahvankin, vaikutelman.

Oman osaamisensa markkinointia työnhaussa kannattaakin miettiä siitä lähtökohdasta käsin, miten saa tuotua julki oman parhaan itsensä juuri siihen tiettyyn yritykseen ja tehtävään liittyen. Miten minä erottaudun muista ja olen muita työnhakijoita parempi? Mikä on minulle sopivin tapa markkinoida osaamistani ja millaisen vaikutelman, ehkä jopa sen brändin, haluan itsestäni antaa?
Joku Tehtaan torstain alustajista sen taisikin ensimmäisenä sanoa ääneen. Sen, että työnhaussa ovat kaikki konstit sallittuja niin kauan kun ei rikota lakia. Niinpä. Innostavaa ja kannustavaa oli kuulla, että niitä konsteja on paljon. Ja lohdullista oli porukalla todeta myös se, että jos yksi konsti markkinoida ja työllistyä ei toimi, voi aina kokeilla jotain muuta.


Kiitokset vinkeistä ja vertaistuesta! Aion kokeilla jotain muuta.

Tehtaan torstain vinkkilista markkinointiin ja työnhakuun:
- Ota sosiaalinen media haltuun, ainakin yhdellä kanavalla. Ole näkyvillä ja tavoitettavissa.
- LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn.
- Hissipuhe. Valmistele ja opettele se niin, että se tulee selkärangasta ja luontevasti tilanteeseen sopien.
- Teetä itsellesi käyntikortit ja pidä niitä matkassa mukana muille jaettavaksi. Koskaan ei voi tietää, missä tilanteessa mahdollinen kiinnostunut työnantaja tai vinkki sellaisesta sattuu eteen.
- Jätä cv:stä sekä keskusteluista aiempien työpaikkojen ja alojen jargonit (termistö, lyhenteet ym.) pois.
- Profiloi cv ja hakemus aina kyseiseen yritykseen ja tehtävään: huomioi organisaation koko ja rakenne, mihin tasolle organisaatiota olet hakeutumassa, mitä osaamista tarvitaan ja mitä lisäarvoa sinä osaamisellasi yritykseen tuot.
- Tarinankerronta ja visuaalisuus kolahtavat ihmisiin. Hyödynnä niitä markkinoinnissasi.
- Toimi! Ei liiallista täydellisyyden tavoittelua ja viilaamista hakemusten, cv:n, blogin tai suunnittelun suhteen.

- Ole aktiivinen. Käy alan messuilla, osallistu vapaaehtoistyöhön, lähde ulos ihmisten pariin.
- Harjoittele verkostoitumista jututtamalla ihmisiä eri tilanteissa. Riko rajojasi ja kokeile.
- Vapaaehtoistyön kautta avautuu mahdollisuuksia verkostoitua, tulla nähdyksi ja kokeilla jotain ihan muuta.
- Osa-aikaisuus, määräaikaiset työt, projektit, kouluttautuminen, työvoimapoliittinen koulutus, osuuskuntatoiminta, yrittäjyys. Työllistymiseen on olemassa erilaisia reittejä.
- Työhaastattelussa sekä muutenkin itseäsi esitellessä muista tilannetaju ja sopeuta toiminnot niiden mukaan; improvisoi ja ole spontaani ulkoa opetellun ja kirjoitetun sijaan.
- Ota mielikuvaharjoittelu työnhakuun mukaan: kuvittele itsesi erilaisiin tilanteisiin saadaksesi uusia näkökulmia ja konsteja esteiden ylittämiseen. Miten Indiana Jones tai MacGyver selvittäisi soveltuvuustestit ja työhaastattelun omaksi edukseen?
- Määritä työnhaullesi tavoite, mihin pyrit. Tee sitten siihen liittyviä välitavoitteita ja keskity niihin. Suuntasi pysyy oikeana.
- Five-a-day –konsepti käyttöön: tee päivisin/viikoittain/kuukausittain viisi tehtävää, jotka vievät kohti tavoitettasi. Älä laadi pelkkiä to-do –listoja, joiden alle kuormitut, vaan mieti tavoitteita tekemisten takana.
- Tee taustatyöt huolella: yrityksen toiminta ja taustat, mahdolliset kilpailijat, palkkaava esimies, rekrytoija, kilpailevat hakijat, haastattelijat. Tutustu kohteeseen etukäteen, sisäistä toiminta ja toiminta-alue. Ole jo mielikuvissasi työntekijänä.
- Kauanko saa olla mieli maassa ei-vastauksen jälkeen? Kymmenen minuuttia. Kohtaa vastoinkäymiset ja pettymykset oppimisen mahdollisuuksina ja käännä ne eduksesi. Haastatteluun pääsystä saa jo lisäenergiaa sekä hyvän oppimiskokemuksen, vaikka sitä toivottua työpaikkaa ei saisikaan. Sitä paitsi, kuinka loistavan työntekijän tuo yritys juuri menettikään!
- Lähde liikkeelle, pysy liikkeessä. Uskalla heittäytyä ja jopa leikkiä. Riko rajojasi.
Uratehdaslaiset mukana verkostoitumassa:
- Alihankintamessut Tampereella 16.-18.9. http://www.alihankinta.fi/
- Walk For Jobs 25.9. Pyynikin kentällä LUE LISÄÄ TÄSTÄ

Kirjasuositukset:
Richard N. Bolles: What color is your parachute?
Käytännön käsikirja työnhakijoille ja uraa vaihtaville, jota suositeltiin projektilaisen toimesta parhaaksi työnhausta kertovaksi kirjaksi ikinä. Kirja on saatavissa ainakin Amazon.com –sivustolta. Kirjasta ilmestyy vuosittain uusi painos ja vuoden 2015 versio on jo Amazon.comista tilattavissa.

Karo Hämäläinen & Mika Mäkeläinen: Taivas + Helvetti vol. 2.
Tämä on tosielämästä kertova kirja, jossa on 21 erilaista henkilötarinaa yrittäjyydestä. Kirjaan on otettu mukaan tuttuja ja ajankohtaisin yrityksiä sekä henkilöitä. Tarinoiden painopiste on nimenomaan henkilöistä yritysten takana sekä heidän matkastaan yrittäjänä. Kirjan ostamiseen on laitettu pieni porkkana mukaan: jokaista myytyä kirjaa kohden kirjan kirjoittajat lahjoittavat yhden kirjan lukiosta valmistuville, joten kirjan hankkiessa on samalla mahdollisuus tehdä hyvää. Lisätietoja ja tilaukset www.taivasjahelvetti.fi

George Kohlrieser: Johda dialogia.
Kirjan on kirjoittanut entinen panttivankineuvottelija ja nykyinen johtamisen professori George Kohlrieser, joka jakaa teoksessaan oppejaan tiukkoihin vuorovaikutustilanteisiin liittyen. Kohlrieser paljastaa, miten panttivankineuvotteluissa käytettyjä menetelmiä ja psykologisia oivalluksia voidaan soveltaa henkilökohtaisissa tilanteissa sekä työelämän neuvotteluissa. Sisältää varmasti vinkkejä vaikkapa työhaastatteluun! Löytyy kirjastoista ja kirjakaupoista.

 

*** Kirjoittajana: Kirsi Nevalainen, tuotannon suunnittelun, johtamisen sekä laadunhallinnan osaaja, joka tulevassa työssään kehittää työnantajansa ympäristön- ja turvallisuudenhallintaa kestävän kehityksen ja asiakaskokemuksen kautta fi.linkedin.com/in/knevalainen/

 

Kommentoi (0) Osumia: 2390

Millä keinon sinä markkinoit omaa osaamistasi? – Uratehtaan projektilaisten vinkkejä ja ideoita oman osaamisen markkinointiin - Saara Oulasvirta

Syksyn ensimmäisen Tehtaan torstain teemana oli markkinointi – tarkemmin oman osaamisen markkinointi työnhakijana.

Aiheesta paikalla olivat puhumassa ja jakamassa vinkkejä Uratehtaan projektilaiset Marinka Wieru, Petteri Valonkallio ja Raimo Pirhonen. Esitykset olivat todella omakohtaisia, innostavia ja inspiroivia!

Oman osaamisen markkinointi on ajankohtaista meille, jotka aktiivisesti etsimme itsellemme uutta työtä. Paikalla Tehtaan torstaissa olikin kymmenittäin meitä projektilaisia vaihtamassa ajatuksia ja ideoita siitä, millä muilla käytännön keinoilla kuin perinteisellä paperisella CV:llä tai hakemuskirjeellä voi markkinoida omaa osaamistaan potentiaalisille työnantajille.

Projektilaisten kertomuksista itselleni jäivät mieleen erityisesti seuraavat opit ja käytännön vinkit:

1. Pysy positiivisella mielellä ja usko itseesi: Itselläni on tässä kyllä petrattavaa, välillä sitä nimittäin havahtuu pyörittelemästä työnhaun nurjia puolia, sen sijaan että keskittyisi myönteisiin asioihin. Projektilaisten esityksissä korostettiin, että työnhaku ei ole häpeä, päinvastoin! Kutsu itseäsi työnhakijaksi ja kerro avoimesti ihmisille, lähipiirillesi, tuttavillesi ja ystävillesi, hakevasi uutta työtä. Voit levittää sanaa myös sosiaalisessa mediassa. Töitä voi hakea pilke silmäkulmassa, niin työnhausta ei tule liian vakavaa. Marinka Wieru vinkkasi lukemaan Taivas + helvetti -kirjoista kannustavia esimerkkejä ja tarinoita ihmisistä yritysten taustalla.

2. Pysy liikkeessä ja mene ihmisten ilmoille: Esiintyjien kokemusten perusteella aktiivisuus kannattaa työnhaussa ja CV:tä ei parane jäädä hiomaan päiväkausiksi kotiin neljän seinän sisälle. Kun on itse liikkeellä, niin asioita alkaa tapahtua. Projektilaiset kertoivat, että uuden työn löytymistä voi edistää tutustumalla rohkeasti ihmisiin erilaisissa paikoissa. He kannustivat esimerkiksi menemään lounasaikaan keskustan lounasravintoloihin ja tutustumaan siellä ihmisiin, jakamaan käyntikorttia, käymään messuilla, erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa ja koulutuksissa, jotka kiinnostavat itseä, sekä esimerkiksi tarjoamaan omaa apua jonkun mielenkiintoisen tapahtuman järjestämiseen.

3. Analysoi oma osaamisesi ja tee se näkyväksi itsellesi: Tämän kohdan lisäsin omalle TO DO -listalleni. Esiintyjistä Raimo Pirhonen antoi kattavasti hyviä vinkkejä siihen, miten voi analysoida omaa osaamistaan ja persoonaansa, miten voi kirkastaa itselleen, millainen työntekijä itse on: mitkä ovat vahvuutesi, millaisessa roolissa ja työtehtävissä olet parhaimmillasi ja mitä osa-alueita voit kehittää itsessäsi. Apuvälineitä analyysin tekemiseen löytää esimerkiksi netistä hakusanoilla LTA-analyysi (luontaisten taipumusten analyysi). Kyseistä analyysia voi käyttää itsensä analysointiin ja itsetuntemuksen lisäämiseen.

4. Testaa erilaisia työnhaun tapoja ja valitse niistä itsellesi sopivat: Toiset saattavat kokea luontevimmaksi keinoksi keskustelun, toiset taas ovat vahvimmillaan viestiessään kirjallisesti omasta osaamisestaan. Projektilaiset rohkaisivat testaamaan ennakkoluulottomasti erilaisia työnhaun tapoja ja muistuttivat, että jos yksi keino ei toimi, niin joku toinen tapa saattaakin toimia. Keinoista voi sitten valita ne, jotka tuottavat omalla kohdalla haluttuja tuloksia. Tehtaan torstaissa tuli esille myös se, että kiinnostavaa yritystä voi lähestyä muillakin tavoin kuin kysymällä suoraan "onko teillä tarjota minulle töitä?". Voi esimerkiksi kysellä yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista, ja osoittaa sitä kautta kiinnostuksensa, mikä saattaa toimia myös keinona päästä kertomaan tarkemmin itsestään ja omasta osaamisestaan.

Marinka Wieru suositteli tutustumaan kirjaan What Color is Your Parachute? (kirjoittaja Richard N. Bolles), jossa annetaan käytännönläheisiä vinkkejä työnhakuun. (Lisää kirjasuosituksia löytyy Uratehtaan Pinterest-sivuilta!) 

5. Kokeile markkinoida omaa osaamistasi esimerkiksi seuraavilla käytännön työvälineillä: Tehtaan torstain esiintyjät mainitsivat muun muassa seuraavia käytännön työkaluja, joita voi hyödyntää oman osaamisen markkinoinnissa:

1)Tee käyntikortti, jota voit jakaa esimerkiksi messuilla (käyntikortin voi tilata esimerkiksi Vistaprintistä tai Juvenes Printistä)
2)Tuunaa sähköpostiin allekirjoitus (se leviää kuin itsestään, jos esimerkiksi lähettämäsi viesti lähetetään edelleen toiselle henkilölle; ei koskaan voi tietää, kuka etsii työntekijää)
3)Osallistu Uratehtaan Talentti esittäytyy -juttusarjaan
4)Luo nettisivut työnhakua varten (sivuilla voit esitellä omaa osaamistasi; sivujen tekoon löytyy netistä ohjeita)
5)Laita LinkedIn-profiili kuntoon (projektilaiset kertoivat saaneensa yhteydenottoja ja työtarjouksia LinkedInin kautta, se siis toimii oikeasti!) Jos kaipaa vinkkejä LinkedIn-profiilin kuntoon laittamiseen, niin ainakin Tom Laineen koulutuksia aiheesta kehuttiin paljon Uratehtaan torstaissa. (Itsekin ilmoittaudun tuleviin koulutuksiin, koska oma profiili ei taida vielä olla ihan Tom Laineen oppien mukainen...)
Jos syksyn ensimmäinen Uratehtaan torstai jäi välistä, niin tästä voit nyt napata itsellesi tilaisuudessa esiteltyjä vinkkejä siitä, miten omaa osaamista voi markkinoida.

Aurinkoista syksyä kaikille projektilaisille!

Kirjoittaja: Saara Oulasvirta LINKEDIN: http://fi.linkedin.com/in/saaraoulasvirta

Kommentoi (0) Osumia: 3022

Järjestelmällisyys ja oma aktiivisuus toi työpaikan

 

"Päivän aloitus klo 8.30 ja lopetus klo 16 jälkeen."

"Hakemuksia, soittoja, meilejä.."

Täällä Uratehtaan toimistolla on mainio näköalapaikka kuulla mitä erilaisempia työllistymistarinoita ja työnhaun strategioita. Yksi työskentelee työnhakunsa parissa iltaisin, toinen säntillisesti toimistoaikojen puitteissa ja kolmas epäsäännöllisen säännöllisesti silloin kun inspiraatio on ylimmillään.

Eräs projektilainen kertoi viime keväänä selaavansa ilmoituksia ja sopivan ilmoituksen bongatessaan kirjoittaa kerralla hakemuksen hyvinkin nopeasti, klikkaa "lähetä" ja jää odottamaan haastattelukutsua. Hän kertoi olevansa "kerralla homma pakettiin" -tyyppinen henkilö, joka tuottaa nopeasti valmista tekstiä ja toimintatapa oli osoittautunut tehokkaaksi työhaastatteluun pääsemisellä mitattuna.

"Luen ilmoituksen ja jätän homman hautumaan seuraavaan päivään." jutteli toinen projektilainen omasta tavastaan lähettää hakemuksia. Hänen tapansa oli haudutella ilmoitusta, lukea ilmoitus useaan kertaan ja vasta seuraavana päivänä ryhtyä kirjoittamaan vastine työpaikkailmoitukseen. Myös tämä tapa oli osoittautunut tehokkaaksi tavaksi.

Olemme myös kuulleet miten joku vannoo henkilökohtaisten tapaamisten ja oman verkoston kasvattamisen nimeen työnhakutaktiikkana ja toisaalta myös työnhakijoista, jotka vastaavat työilmoitukseen hakemuksella ja toisinaan soittavat työnantajalle tiedustellakseen haun tilannetta.

Tehokkaita työnhaun strategioita on useita ja tehokkaimmaksi osoittautuu useimmiten se, joka sopii parhaiten työnhankijan omaan persoonaan. Silti kannustamme kaikkia hyppäämään oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja virkistämään tuttuja hakurutiineja testaamalla uusia toimintatapoja. Yhtenä esimerkkinä haluamme jakaa kanssanne pari viikkoa sitten työllistymisestään ilmoittaneen projektilaisen taktiikan:

"Haluan korostaa työnhaussa hakijan aktiivisuutta. Osallani 26 tehtävään kohdistunutta hakemusta ja 30 rekryfirmoihin kohdistunutta hakemusta. Pääsin 11 haastatteluun, joiden kautta 3 täysipäiväistä testipäivää ja lisäksi 4 verkon kautta tapahtunutta testausta.

Hakemuksia, soittoja, meilejä - OMAA AKTIIVISUUTTA!

Päivän aloitus klo 8.30 ja lopetus klo 16 jälkeen. Jokaisesta hausta excel koonti henkilöistä, yrityksestä, kilpailijoista ym. jne. jne., jotta on valmis ensin puhelinkontaktiin ja myöhemmin haastatteluun."

Entinen projektilainen jatkoi vielä mainiolla lausahduksella, jonka halusimme jakaa kanssanne:

"Tiivistäen kuitenkin niin, että työnhakuun tulee suhtautua kuin asunnon hankintaan tai töissä vaativan projektin hallintaan. Esimerkkinä voi pitää vaikka myös vaikka rikosetsivän työtä, jossa kaikki liidit kirjataan ylös jne."

Tämän säntillisen ja tehokkaan työllistymiseen johtaneen työnhaun strategian välityksellä haluamme toivottaa tsemppiä syksyn projektiin kaikille työnhaun salapoliisityötä tekeville. Lue myös Julia af Ursinin aiempi blogaus hänen havainnoistaan määrätietoisesta työnhausta.

** Jaa oma työnhaun strategiasi tai tavoitestrategiasi blogin kommenttiboksissa tai Twitterissä tunnisteella #uratehdas. **

 thinkoutsidethebox

Oman työnhaun strategian löytämisessä auttaa myös yhden pidetyimmistä valmentajistamme, Spring Housen Johanna Moisanderin, vetämä "työnhaun strategiat" -koulutus. Johannan ensimmäinen setti järjestetään 2.9.2014 kello 9-13.

Millä eri tavoin ja mistä kanavista voi työpaikan löytää? Tunnetko kaikki työnhaun menetelmät ja osaatko ottaa ne tehokäyttöön? Mikä käytännössä toimii ja mikä ei toimi työnhaussa? Miten haen itselleni oikeanlaisia työpaikkoja mielekkäästi, systemaattisesti ja tuloksellisesti? Koulutuspäivänä tutustumme mm. verkostoihin, piilotyöpaikkoihin, CV-pankkeihin ja muihin työnhaun kanaviin. Koulutuksessa jokainen myös luo oman työnhaun konkreettisen käytännön toimintasuunnitelman: mistä minä lähden liikkeelle, mitä kaikkea teen, miten ja millä aikataululla? Valmennuksessa käymme läpi työllistymisen eri polkuja ja tapoja, jaamme kokemuksia ja kontakteja.

Ilmoittautumiset to 28.8.2014 klo 12 mennessä TÄÄLLÄ!. Varmista siis paikkasi ja ilmoittaudu mukaan jo nyt!

 

Kommentoi (0) Osumia: 969

Löydä oma työnhaun strategiasi

"Päivän aloitus klo 8.30 ja lopetus klo 16 jälkeen."

"Hakemuksia, soittoja, meilejä.."

Täällä Uratehtaan toimistolla on mainio näköalapaikka kuulla mitä erilaisempia työllistymistarinoita ja työnhaun strategioita. Yksi työskentelee työnhakunsa parissa iltaisin, toinen säntillisesti toimistoaikojen puitteissa ja kolmas epäsäännöllisen säännöllisesti silloin kun inspiraatio on ylimmillään.

Eräs projektilainen kertoi viime keväänä selaavansa ilmoituksia ja sopivan ilmoituksen bongatessaan kirjoittaa kerralla hakemuksen hyvinkin nopeasti, klikkaa "lähetä" ja jää odottamaan haastattelukutsua. Hän kertoi olevansa "kerralla homma pakettiin" -tyyppinen henkilö, joka tuottaa nopeasti valmista tekstiä ja toimintatapa oli osoittautunut tehokkaaksi työhaastatteluun pääsyprosentilla mitattuna.

"Luen ilmoituksen ja jätän homman hautumaan seuraavaan päivään." jutteli toinen projektilainen omasta tavastaan lähettää hakemuksia. Hänen tapansa oli haudutella ilmoitusta, lukea ilmoitus useaan kertaan ja vasta seuraavana päivänä ryhtyä kirjoittamaan vastine työpaikkailmoitukseen. Myös tämä tapa oli osoittautunut tehokkaaksi tavaksi.

Olemme myös kuulleet miten joku vannoo henkilökohtaisten tapaamisten ja oman verkoston kasvattamisen nimeen työnhakutaktiikkana ja toisaalta myös työnhakijoista, jotka vastaavat työilmoitukseen hakemuksella ja toisinaan soittavat työnantajalle tiedustellakseen haun tilannetta.

 

Tehokkaita työnhaun strategioita on useita ja tehokkaimmaksi osoittautuu useimmiten se, joka sopii parhaiten työnhankijan omaan persoonaan. Silti kannustamme kaikkia hyppäämään oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja virkistämään tuttuja hakurutiineja testaamalla uusia toimintatapoja. Yhtenä esimerkkinä haluamme jakaa kanssanne viime viikolla työllistymisestään ilmoittaneen projektilaisen taktiikan:

"Haluan korostaa työnhaussa hakijan aktiivisuutta. Osallani 26 tehtävään kohdistunutta hakemusta ja 30 rekryfirmoihin kohdistunutta hakemusta. Pääsin 11 haastatteluun, joiden kautta 3 täysipäiväistä testipäivää ja lisäksi 4 verkon kautta tapahtunutta testausta.

Hakemuksia, soittoja, meilejä - OMAA AKTIIVISUUTTA!

Päivän aloitus klo 8.30 ja lopetus klo 16 jälkeen. Jokaisesta hausta excel koonti henkilöistä, yrityksestä, kilpailijoista ym. jne. jne., jotta on valmis ensin puhelinkontaktiin ja myöhemmin haastatteluun."

Entinen projektilainen jatkoi vielä mainiolla lausahduksella, jonka halusimme jakaa kanssanne:

"Tiivistäen kuitenkin niin, että työnhakuun tulee suhtautua kuin asunnon hankintaan tai töissä vaativan projektin hallintaan. Esimerkkinä voi pitää vaikka myös vaikka rikosetsivän työtä, jossa kaikki liidit kirjataan ylös jne."

 

Tämän säntillisen ja tehokkaan työllistymiseen johtaneen työnhaun strategian välityksellä haluamme toivottaa tsemppiä syksyn projektiin kaikille työnhaun salapoliisityötä tekeville. Lue myös Julia af Ursinin aiempi blogaus hänen havainnoistaan määrätietoisesta työnhausta.

** Jaa oma työnhaun strategiasi tai tavoitestrategiasi blogin kommenttiboksissa tai Twitterissä tunnisteella #uratehdas. **

 thinkoutsidethebox

 

Oman työnhaun strategian löytämisessä auttaa myös yhden pidetyimmistä valmentajistamme, Spring Housen Johanna Moisanderin, vetämä "työnhaun strategiat" -koulutus. Johannan ensimmäinen setti järjestetään 2.9.2014 kello 9-13.

Millä eri tavoin ja mistä kanavista voi työpaikan löytää? Tunnetko kaikki työnhaun menetelmät ja osaatko ottaa ne tehokäyttöön? Mikä käytännössä toimii ja mikä ei toimi työnhaussa? Miten haen itselleni oikeanlaisia työpaikkoja mielekkäästi, systemaattisesti ja tuloksellisesti? Koulutuspäivänä tutustumme mm. verkostoihin, piilotyöpaikkoihin, CV-pankkeihin ja muihin työnhaun kanaviin. Koulutuksessa jokainen myös luo oman työnhaun konkreettisen käytännön toimintasuunnitelman: mistä minä lähden liikkeelle, mitä kaikkea teen, miten ja millä aikataululla? Valmennuksessa käymme läpi työllistymisen eri polkuja ja tapoja, jaamme kokemuksia ja kontakteja.

Ilmoittautumiset to 28.8.2014 klo 12 mennessä TÄÄLLÄ!. Varmista siis paikkasi ja ilmoittaudu mukaan jo nyt!

 

 

Kommentoi (0) Osumia: 658

Nostoja "Vakuuta ensivaikutelmalla" -koulutuksesta - Hannele Piitulainen

Jutta Laino Ohjaamosta tarjosi erittäin toiminnallisen koulutuksen - seisoimme ja puhuimme enemmän kuin istuimme. Harjoituksien tavoitteena oli kokeilla erilaisia tapoja esittäytyä, puhua hissipuhe ja yhdistää tunnetilat sekä mielikuvat viestintään. Harjoitteet olivat oivallisia rikkomaan totuttuja toimintatapoja ja kokeilemaan rajoja sekä hyppäämään omalta mukavuusalueelta ulos.

Seuraavassa muutamia poimintoja tilaisuudesta:

1. Esittelyyn ideoita
"Jutta Laino" vai "Jutta Laino Ohjaamolta". Istuisiko puheeseesi Silvennoinen vai "Tohtori Silvennoinen Microsoftilta" paremmin? Kumpi olisi kuulijan näkökulmasta parempi?
Pieni lisä ennen nimeä tai sen jälkeen antaa kuulijalle helpon mahdollisuuden avata keskustelu, tehdä lisäkysymyksiä ja kiinnostua puhujasta jne. Ainakin itse olen huomannut että mieleen saattaa jäädä jopa paremmin tuo pieni lisä kuin itse nimi. Teimme useita kättely-esittelykierrosta omilla nimillä ja tekaistuilla nimillä. Kohtaamisharjoituksien tavoitteena oli harjaannuttaa myös kuuntelutaitoa.

2. Kumpi esittäytyy ensin?
Nähtävästi monia mietityttää kumman tulee esittäytyä ensin. Tulisiko korkea-arvoisemman tehdä aloite? Entä työhaastattelun alussa, onko esittely työnhakijan vai yrityksen edustajan velvollisuus? Entä tuleeko myyjän esitellä ensin itsensä?
Tunnustan myös omakohtaisesti, että mietin asiaa - tosin mikrosekunnin verran - tilanne ratkeaa omalla painollaan. Jos puhuu vahingossa toisen päälle nimensä, voi aina kysyä toisen nimen uudestaan. Tämän päivän koulutuksessa joku osanottajista totesi, että nimensä voi kertoa ensin se joka on tehnyt ensimmäisen elkeen kättelystä. Tämä proaktiivisen roolin ottaminen on normi myyjän tehtävissä. Kun esittelee itsensä ensin saa toisen olon mukavammaksi, ja tilanteesta poistuu tiettyä epävarmuutta sekä jännitystä.

3. Hissipuhe - kuulijan ja tilanteen huomiointi
Viime aikoina hissipuheet ovat olleet niin kovassa suosiossa, että osa on treenannut ja kuullut niitä jo saturaatiopisteeseen saakka. Sessiolla koostimme hissipuheen, mutta ehkä harjoiteltua hissipuhetta tärkeämpi on toimia toisin kuin perinteinen lehtimyyjä, joka tykittää lauseen toisensa perään suoraan paperista lotkauttamatta korvaansa epätoivoiselle kuulijalle. Tärkeätä on adaptoitua, seurata ja kuunnella aktiivisesti toista osapuolta. Miettiä onko juuri tämä hissipuhe olennainen kuulijan kannalta. Jos ei, niin mistä kuulija oikeastaan haluaa kuulla. Valmiiksi harjoiteltu täydellinen täsmälleen kaksi minuuttia kestävä hissipuhe ei sovi kaikkiin tilanteisiin.

4. Viestiin sisältyvä tunne ja sen harjoittelu
Harjoittelimme saman viestin kertomista kävellen samanaikaisesti ryhdikkäästi, kokoonlysähtäneesti, hitaasti, nopeasti, huutaen, kuiskaten, käskien, kehottaen jne. Erilainen ryhti, kävelynopeus, äänentaso ja tunnetila avasivat monelle uusia näkökulmia viestintään. Jokin tapa tuntui toista luontevammalle, joku huomasi unohtaneensa miten kehotetaan käskemisen tilalla, joku löysi uutta pontta ja vaihtoehdon ilmaisuunsa. Tunnetilan sitominen ääneen ja olemukseen antaa uusia ulottuvuuksia kommunikoinnille. Joskus aiemmin olen törmännyt tähän todella kattavaan tunnelistaukseen: http://www.taiwas.net/tunteet/ Ehkä voit poimia siitä joitakin tunteita ja virittäytyen niihin voit kertoa viestisi. Harjoittelu laajentaa repertuaaria, ja mahdollisesti löydät uusia jopa nykyistä toimivampia tai luontevampia kommunikointitapoja.

Yleistä
Koulutuksen pitäjä Jutta piti erittäin hyvän tilaisuuden. Suosittelen osallistumista vastaavanlaiseen, sillä neljän tunnin koulutuksesta ei voi kertoa kuin katkelmia tällaisessa blogissa. Allekirjoittanut innostui tunnetiloihin liittyvistä harjoitteista.

 

Kirjoittajana: Hannele Piitulainen. Tutustu Hanneleen lisää hänen LinkedIn -profiilinsa kautta fi.linked.com/in/piitulainen/

HUOM projektilaiset! Muistathan, että sana on vapaa blogissa! Olisi oikein hauska nähdä ja lukea projektilaisten kirjoituksia valmennuksista, työnhakuprosessista tai muusta aiheeseen liittyvästä. Myös Talentti esittäytyy -juttusarjalle kaivataan jatkoa Marinkan upean ja paljon lukijoita saaneen postauksen lisäksi! Talentti esittelyssä -sarjaan pääset mukaan vastaamalla samoihin kysymyksiin kuin Marinka ja lähettämällä vastauksesi sähköpostilla Hennalla (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

 

Kommentoi (0) Osumia: 1239
Työllistymistarina
Artikkeleita:
2
Projektilainen kertoo
Artikkeleita:
20
Viikkokirje
Artikkeleita:
5
Talentti esittelyssä
Artikkeleita:
4
Vieraileva kirjoittaja
Artikkeleita:
17
Walk for Jobs
Artikkeleita:
5

Tervetuloa blogiimme

Uratehdas -blogi käsittelee ajankohtaisia korkeakoulutettujen teknisen ja kaupallisen alan ammattilaisten työnhakuun liittyviä aiheita.

Blogia kirjoittavat uratehdaslaiset, kouluttajat, yhteistyökumppanimme sekä Uratehtaan henkilöstö.

 

Haluatko kirjoittaa Uratehtaan -blogiin? Lähetä ideasi ja tekstisi osoitteeseen maija.heino@uratehdas.fi

TE logo vaakaIL logo vaaka rgb