banneri harmaa

21

työllistynyttä 8.2.2018
(2017 yht. 131)

 

7

aloittanut koulutuksen 2018   (2017 yht. 46)

160

projektiin osallistunutta   2018
(2017 yht. 350)

1267

työllistynyttä yhteensä 2009-2018

palvelut yrityksille

Rekrytointi on muuttanut muotoaan

Tietotekniset mahdollisuudet, paljon osaavia henkilöitä etsimässä töitä sekä yritysten jatkuva kiire ovat mm. seikkoja miksi työhaku on muuttunut. Uratehtaan toukokuun aikana 12:sta työllistyneestä henkilöstä kymmenen kertoi työpaikan löytyneen piilotyöpaikasta. He olivat panostaneet piilotyöpaikkojen löytymiseen olemalla aktiivisia ja näkyvillä erilaisissa sähköisissä medioissa. Heidän tietonsa löytyvät useista cv-pankeista(organisaatiot ja rekrytalot), myös oman verkoston aktivointi ja hyödyntäminen olivat avaintekijöitä. Pelkkien avointen työnhakudokumenttien lähettäminen ei ole ollut tehokasta, vaan siihen on kuulunut myös onnistunut puhelinkeskustelu. Onnistumisen taustalla on tietysti myös hyvin tehdyt työnhakudokumentit, joista ilmenee millaiseen työtehtävään hakija olisi sopiva. Rekrytointi on muuttanut muotoaan ja siksi myös työnhaun pitää muuttua. Jos olet hakenut töitä samlla tavalla kuin ennenkin, kannattaa pohtia mitä voisin tehdä toisin. Työnhaku on jatkuva, kehittyvä prosessi, jonka jokaisen osa-alueen pitää uudistua tarpeen mukaisesti.  Usko omaan työllistymiseen ja osaamiseen on asintuntija/johtotyössä erityisen tärkeää ja siksi myös henkiseen vireyteen kannattaa panostaa.

Rekrytointitarpeita?

Jos olet etsimässä uusia osaajia, niin Uratehtaalta löytyy ICT-alan ammattilaisten lisäksi logistiikka-, osto-, hr-, talous-, asiakaspalvelu-, myynti-, sekä erilaisia teknisten alojen ammattilaisia. Löydät heidät Talenttipankista sekä Uratehtaan LinkedIn-ryhmästä Jos haluat ilmoitella avoimista työpaikoista Uratehtaan eri kanavissa, ota yhteys Maija Heinoon (maija. heino at uratehdas.fi)

walk for jobs vaaka tre nettikoko

Mikä on Uratehdas?

Uratehtaan tavoitteena on pirkan­maalaisten työttömien yksityiselle sektorille sijoittuvien korkeakoulutettujen tai vastaavissa työtehtävissä työskennelleiden ammattilaisten työnhaku­valmiuksien edis­tä­minen. Toiminnassamme on mukana mm. insinöörejä, diplomi-insinöörejä, ekonomeja, tradenomeja, luonnontieteilijöitä ja myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia.

Projekti auttaa työnhakijoita löytämään uusia mahdol­li­suuksia osaa­misen hyödyn­tämiseen työ­markkinoilla sekä tarjoaa uraohjausta ja -neuvontaa. Uratehdas järjestää monipuolisia ja laadukkaita työnhakuun liittyviä valmennuksia sekä pienryhmätoimintaa työnhakijoille. Tuemme myös osallistujiamme TE-palveluiden määräaikaishaastatteluihin liittyvien työllistymissuunnitelmien tekemisessä. 

Uratehdas toimii myös aktiivisesti kontakti­foorumina yritysten ja työn­hakijoiden välillä. Uratehdas luo kohtaamisia alueen rekrytoivien yritysten sekä työnhakijoiden välillä LinkedIn-ryhmissä, järjestämällä yritysesittelytilaisuuksia ja muita tilaisuuksia sekä toimimalla yhteistyössä alueen elinkeinoelämää edustavien tahojen kanssa.

Projektilaisten työllistyminen on tapahtunut koulutusta vastaavaan koko­aikaiseen työhön pääasiassa yksityiselle sektorille.

Rahoituksen hakijana ja vastuu­tahona toimii Pirkan­maan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry, Uratehdas. Toiminnan taustalla ovat mm. Pirkanmaan TE-toimisto, Insinööriliitto IL ry, Tampereen Insinöörit ry, Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry, Suomen Ekonomit ja Tradenomiliitto TRAL ry, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto LOIMU ry sekä Myynnin & Markkinoinnin Ammattilaiset MMA.

Projekti on alkanut 1.7.2009. projektin operatiivinen toiminta on alkanut 1.8.2009 ja jatkuu edelleen. Tavoitteena on jatkaa Uratehtaan toimintaa niin kauan kunnes kohderyhmän työttömyys on merkittävästi vähentynyt.

 

TE logo vaakaIL logo vaaka rgb