banneri harmaa

131

työllistynyttä 31.12.2017
(2016 yht. 133)

 

46

aloittanut koulutuksen 2017   (2016 yht. 41)

350

projektiin osallistunutta   2017
(2016 yht. 428)

1246

työllistynyttä yhteensä 2009-2017

palvelut yrityksille

Uratehtaanpalvelut uudistuu!

 

Uratehtaalla palveluvalikoima laajenee. Työnhakuun, someen ja työssä jaksimisen edistämiseen liittyvien koulutusten lisäksi meillä on lyhytkestoista ammatillista koulutusta mm. Lean, Wordpress. Erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia organisoidaan edelleen kuten Walk For Jobs. Suosittu vertaisryhmätoiminta jatkuu. Workshop-tyyppistä toimintaa organisoidaan joka viikkolle, tavoitteena konkreettinen asioiden opettelu ja harjoittelu eri aiheista. Kolmen kuukauden keskustelut ovat uusi palvelu, uraohjausta jatketaan kuten aikaisemminkin.
Uratehtaan kohderyhmä ovat työttömänä työnhakijana TE-toimistossa olevat, korkeasti koulutetut, jotka etsivät töitä Pirkanmaalta.
Linkki hakeutumissivulle: http://uratehdas.fi/tyonhakijalle/ilmoittaudu-projektiin2

walk for jobs vaaka tre nettikoko

Mikä on Uratehdas?

Uratehtaan tavoitteena on pirkan­maalaisten työttömien yksityiselle sektorille sijoittuvien korkeakoulutettujen tai vastaavissa työtehtävissä työskennelleiden ammattilaisten työnhaku­valmiuksien edis­tä­minen. Toiminnassamme on mukana mm. insinöörejä, diplomi-insinöörejä, ekonomeja, tradenomeja, luonnontieteilijöitä ja myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia.

Projekti auttaa työnhakijoita löytämään uusia mahdol­li­suuksia osaa­misen hyödyn­tämiseen työ­markkinoilla sekä tarjoaa uraohjausta ja -neuvontaa. Uratehdas järjestää monipuolisia ja laadukkaita työnhakuun liittyviä valmennuksia sekä pienryhmätoimintaa työnhakijoille. Tuemme myös osallistujiamme TE-palveluiden määräaikaishaastatteluihin liittyvien työllistymissuunnitelmien tekemisessä. 

Uratehdas toimii myös aktiivisesti kontakti­foorumina yritysten ja työn­hakijoiden välillä. Uratehdas luo kohtaamisia alueen rekrytoivien yritysten sekä työnhakijoiden välillä LinkedIn-ryhmissä, järjestämällä yritysesittelytilaisuuksia ja muita tilaisuuksia sekä toimimalla yhteistyössä alueen elinkeinoelämää edustavien tahojen kanssa.

Projektilaisten työllistyminen on tapahtunut koulutusta vastaavaan koko­aikaiseen työhön pääasiassa yksityiselle sektorille.

Rahoituksen hakijana ja vastuu­tahona toimii Pirkan­maan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry, Uratehdas. Toiminnan taustalla ovat mm. Pirkanmaan TE-toimisto, Insinööriliitto IL ry, Tampereen Insinöörit ry, Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry, Suomen Ekonomit ja Tradenomiliitto TRAL ry, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto LOIMU ry sekä Myynnin & Markkinoinnin Ammattilaiset MMA.

Projekti on alkanut 1.7.2009. projektin operatiivinen toiminta on alkanut 1.8.2009 ja jatkuu edelleen. Tavoitteena on jatkaa Uratehtaan toimintaa niin kauan kunnes kohderyhmän työttömyys on merkittävästi vähentynyt.

 

TE logo vaakaIL logo vaaka rgb