banneri harmaa

37

työllistynyttä 31.03.2017


(2016 yht. 133)

15

aloittanut koulutuksen 2017   

(2016 yht. 41)

212

projektiin osallistunutta   2017

(2016 yht. 428)

1058

työllistynyttä yhteensä 2009-2017

Tehtaanporttimainos

Kolmen kuukauden keskustelujen organisointi

 

Kolmen kuukauden keskusteluja käydään VAIN niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat hakeutuneet Uratehtaalle ja ovat saaneet hyväksynnän mukaantulolle.  Jos et ole vielä tänä vuonna hakeutunut, niin se kannattaa tehdä viimeistään nyt.  Tässä linkki hakeutusmissivulle: http://uratehdas.fi

Tarvitsemme tiedon mukana olevista keskustelujen organisoimiseksi ja oma asiointipalvelun avausta varten. Maaliskuun loppuun mennessä keskustelut pitää olla käytynä ja hyväksytty.  Viikkotiedotteet lähetetään ainostaan samalle ryhmälle.

Mikä on Uratehdas?

Uratehtaan tavoitteena on pirkan­maalaisten työttömien insinöörien, diplomi-insinöörien, eko­nomien, tradenomien ja muiden vastaavien yksityiselle sektorille sijoittuvien korkeakoulutettujen ammattilaisten työnhaku­valmiuksien edis­tä­minen. Projekti auttaa työnhakijoita löytämään uusia mahdol­li­suuksia osaa­misen hyödyn­tämiseen työ­markkinoilla sekä tarjoaa uraohjausta ja -neuvontaa. Uratehdas järjestää useita kertoja viikossa monipuolisia ja laadukkaita työnhakuun liittyviä valmennuksia sekä pienryhmätoimintaa työnhakijoille.

Uratehdas toimii myös aktiivisesti kontakti­foorumina yritysten ja työn­hakijoiden välillä. Uratehdas luo kohtaamisia alueen rekrytoivien yritysten sekä työnhakijoiden välillä LinkedIn-ryhmässä, järjestämällä yritysesittelytilaisuuksia ja muita tilaisuuksia sekä toimimalla yhteistyössä alueen elinkeinoelämää edustavien tahojen kanssa.

Projektilaisten työllistyminen on tapahtunut koulutusta vastaavaan koko­aikaiseen työhön pääasiassa yksityiselle sektorille.

Rahoituksen hakijana ja vastuu­tahona toimii Pirkan­maan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry, Uratehdas. Toiminnan taustalla ovat mm. Insinööriliitto IL ry, Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry, Suomen Ekonomit ja Tradenomiliitto TRAL ry, Luonnontieteiden Akateemisten liitto LAL.

Uratehtaan toimintaa rahoittavat Pirkanmaan TE-toimisto, Insinööriliitto IL ry, Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry ja Tampereen Insinöörit ry, Suomen Ekonomit, Tradenomiliitto TRAL ry, Luonnontieteiden Akateemisten liitto LAL.

TE logo vaakaIL logo vaaka rgb    lal logo rgb