banneri harmaa

51

työllistynyttä 31.05.2016
(2015 yht. 240)

20

aloittanut koulutuksen 2016 (2015 yht. 49)

306

projektiin osallistunutta   2016
(2015 yht. 691)

951

työllistynyttä yhteensä 2009-2016

Tehtaanporttimainos

Uratehtaan kesä

Kesäkuussa Ulla Kaarina tai Maija on paikalla. Heinäkuussa ei ole toimintaa. Palaamme lomilta elokuun alussa, koulutukset alkaa elokuun puolivälissä.  Hyvää, rentouttavaa kesää!

Kiitos alkuvuodesta! Jatketaan yhteistyötä lomien jälkeen!

terveisin Ulla Kaarina ja Maija

 

Rekrytointi on muuttanut muotoaan

Tietotekniset mahdollisuudet, paljon osaavia henkilöitä etsimässä töitä sekä yritysten jatkuva kiire ovat mm. seikkoja miksi työhaku on muuttunut. Uratehtaan toukokuun aikana 12:sta työllistyneestä henkilöstä kymmenen kertoi työpaikan löytyneen piilotyöpaikasta. He olivat panostaneet piilotyöpaikkojen löytymiseen olemalla aktiivisia ja näkyvillä erilaisissa sähköisissä medioissa. Heidän tietonsa löytyvät useista cv-pankeista(organisaatiot ja rekrytalot), myös oman verkoston aktivointi ja hyödyntäminen olivat avaintekijöitä. Pelkkien avointen työnhakudokumenttien lähettäminen ei ole ollut tehokasta, vaan siihen on kuulunut myös onnistunut puhelinkeskustelu. Onnistumisen taustalla on tietysti myös hyvin tehdyt työnhakudokumentit, joista ilmenee millaiseen työtehtävään hakija olisi sopiva. Rekrytointi on muuttanut muotoaan ja siksi myös työnhaun pitää muuttua. Jos olet hakenut töitä samlla tavalla kuin ennenkin, kannattaa pohtia mitä voisin tehdä toisin. Työnhaku on jatkuva, kehittyvä prosessi, jonka jokaisen osa-alueen pitää uudistua tarpeen mukaisesti.  Usko omaan työllistymiseen ja osaamiseen on asintuntija/johtotyössä erityisen tärkeää ja siksi myös henkiseen vireyteen kannattaa panostaa.

walkforjobs 2016

Mikä on Uratehdas?

Uratehtaan tavoitteena on pirkan­maalaisten työttömien insinöörien, diplomi-insinöörien, eko­nomien, tradenomien ja muiden vastaavien yksityiselle sektorille sijoittuvien korkeakoulutettujen ammattilaisten työnhaku­valmiuksien edis­tä­minen. Projekti auttaa työnhakijoita löytämään uusia mahdol­li­suuksia osaa­misen hyödyn­tämiseen työ­markkinoilla sekä tarjoaa uraohjausta ja -neuvontaa. Uratehdas järjestää useita kertoja viikossa monipuolisia ja laadukkaita työnhakuun liittyviä valmennuksia sekä pienryhmätoimintaa työnhakijoille.

Uratehdas toimii myös aktiivisesti kontakti­foorumina yritysten ja työn­hakijoiden välillä. Uratehdas luo kohtaamisia alueen rekrytoivien yritysten sekä työnhakijoiden välillä LinkedIn-ryhmässä, järjestämällä yritysesittelytilaisuuksia ja muita tilaisuuksia sekä toimimalla yhteistyössä alueen elinkeinoelämää edustavien tahojen kanssa.

Projektilaisten työllistyminen on tapahtunut koulutusta vastaavaan koko­aikaiseen työhön pääasiassa yksityiselle sektorille.

Rahoituksen hakijana ja vastuu­tahona toimii Pirkan­maan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry, Uratehdas. Toiminnan taustalla ovat mm. Insinööriliitto IL ry, Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry, Suomen Ekonomit ja Tradenomiliitto TRAL ry, Luonnontieteiden Akateemisten liitto LAL.

Uratehtaan toimintaa rahoittavat Pirkanmaan TE-toimisto, Insinööriliitto IL ry, Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry ja Tampereen Insinöörit ry, Suomen Ekonomit, Tradenomiliitto TRAL ry, Luonnontieteiden Akateemisten liitto LAL.

Tilaa tiedote

TE logo vaakaIL logo vaaka rgb    lal logo rgb